Ryhmämuotoinen yhdyskuntaseuraamuspalvelu ”Ryhmä YKP”

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Silta-Valmennusyhdistyksen toteuttama ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu on kuntouttavaa toimintaa, jonka tavoitteena on

  1. tukea asiakasta suorittamaan yhdyskuntapalvelurangaistus onnistuneesti
  2. tukea asiakkaan toimintakykyä arjessa, lisätä tietoja ja arjenhallintataitoja
  3. tukea tai herättää muutosmotivaatiota ja näin vähentää uusimisriskiä ja päihdeongelmaa
  4. hyödyntää vertaistukea

Silta-Valmennusyhdistyksen Ryhmä YKP perustuu Stea-rahoitteissa Kääntöpiiri-hankkeessa (2017-2020) kehitettyyn toimintamalliin ja sisältöön. Toimintamalli kehitettiin yhteistyössä Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa. Ryhmän toimintasisältö vastaa samoihin tavoitteisiin, joita tavoitellaan tuomittujen kohdalla, kun heidät tuomitaan yhdyskuntapalveluun. Ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun tavoitteena ei ole tuputtaa tietoa tai tiettyä elämäntapaa, vaan tuoda erilaisia näkökulmia ja kokemuksia ryhmäläisten tiedoksi. Tavoitteena on muokata ja antaa vaihtoehtoja asiakkaille suhteessa rikosten tekemiseen. Ryhmien sisältö muokkaantuu ryhmäläisten tarpeiden mukaan.

Ryhmä YKP kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Toisena päivänä käsitellään ryhmämuotoisesti vaihtuvaa teemaa ja se on kestoltaan 2h. Käsiteltäviä teemoja on muun muassa talous, tekeminen ja toiminta, sosiaaliset suhteet, riippuvuudet sekä hyvinvointi. Viikon toinen tapaamispäivä on kestoltaan kuusi tuntia ja se koostuu työtoiminnasta. Työtoimintapäivien tarkoitus on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja hyödyntää vertaistukea. Työtoiminta on suunniteltu siten, että toimintaa voi osallistua ilman spesifejä taitoja tai pohjakoulutusta – periaatteella, kaikki voivat osallistua. Kokemusasiantuntijoita pyritään hyödyntämään jokaisella kokoontumisella.

No items found.

Yhteystiedot

Paula Heiskanen
Kuntoutuspäällikkö
Vastuualueet:
paula.heiskanen@siltavalmennus.fi040 145 5500
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere