Silta Koutsi-Tuva

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, joilla on

 • Opintojen keskeyttämisen vaara tai opinnot eivät etene oppilaitoksessa
 • Esteitä/haasteita työelämässä tapahtuvaan oppimiseen osallistumisessa
 • Haasteita päivärytmissä, arjentaidoissa ja/tai elämänhallinnassa
 • Vaikeuksia oppilaitosopiskelussa ja tuen tarvetta opiskelutaidoissa
 • Tarve laajempaan yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen
 • Erityisen tuen tarvetta ura ja ammatinvalinnan osalta
 • Jotka hyötyvät vahvasti tuetusta työelämälähtöisestä opiskelusta

Palveluun sisältyy

 • Ammatillinen oppiminen työvalmennuksena
 • Yksilövalmennus ja ohjaus opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa
 • Kuntoutumisen tukeminen, elämänhallinnan vahvistaminen ja verkostoyhteistyö
 • Ruokailut, tarvittavat tilat ja työtoimintaan liittyvät välineet

Kesto ja jaksot

Palvelu alkaa aina arviointijaksolla, joka kestää 10 työpäivää. Arviointijakson perusteella päätetään mahdollisesta opiskelutaitoja vahvistavasta jaksosta. Jakson kesto määritellään yksilöllisesti. Tavoitteena on paluu omiin opintoihin. Kolmantena vaiheena voi olla alakohtainen ammattitaitoa vahvistava jakso, jonka kesto määritellään yksilöllisesti. Jakson aikana on mahdollista suorittaa tutkinnon osa yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Opiskelijat ohjaa valmennukseen pääsääntöisesti ammattioppilaitoksen sosiaalikuraattori tai opinto-ohjaaja.

Yhteistyösopimus valmennuksen käytöstä on tehty Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa. Yksittäisiä sopimuksia on mahdollista tehdä minkä tahansa ammattioppilaitoksen kanssa.
No items found.

Yhteystiedot

Jonna Kuutti
Vastaava valmentaja, etsivä nuorisotyöntekijä (ETTI)
Vastuualueet:
ETTI - Etsivä työ, Numa-starttipaja
Toimivapaalla
jonna.kuutti@siltavalmennus.fi044 325 0452
Viinikankatu 53, 33800 Tampere
Heidi-Maria Huhtaniemi
Vastaava valmentaja
Valmentaja (Koutsi-Tuva)
Vastuualueet:
Hyvinvointipaja (Liikkuva & Mielekäs), Luontopaja, Muotoilupaja, Sotepaja
Toimivapaalla
heidi-maria.huhtaniemi@siltavalmennus.fi040 480 9190
Viinikankatu 53, 33800 Tampere