Asunto-Silta/Tuettu asuminen

Silta-Valmennus tuottaa tuetun asumisen palveluita mm. Tampereen ja Oriveden kaupungeille. Tamperelaisten asiakkaiden osalta olemme käytettävissä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä nuorten (18-21v) tuettuun asumiseen.

Silta-Valmennuksella on vahvaa osaamista asumisen tukemisessa rikosseuraamusasiakkaiden, nuorten, päihdeongelmaisten ja asunnottomien kanssa. Tuen antajana keskitymme asioihin jotka ovat aiemmin vaikeuttaneet asumista tai johtaneet asunnon menetykseen. Emme tee asioita asiakkaan puolesta, olemme mahdollistamassa itsenäisen asumisen onnistumista ja mukana asiakkaan eri verkostoissa. Kohderyhmään kuuluvat ne asiakkaat joilla on ilmeistä tuen tarvetta asumisessa tai joilta vuokranantaja edellyttää tuettua asumista asumisen onnistumisen varmistamiseksi.

Yleensä asuminen voi vaarantua asumishäiriöiden, vuokravelkojen tai asunnon kunnossapidossa havaittujen puutteiden vuoksi. Myös aiemmat huonosti sujuneet mahdollisesti häätöön päätyneet vuokrasuhteet voivat estää asunnon saannin ilman tukea pitkäksi aikaa. Asunto-sillan tuki on alkuun tiivistä ja asumisen jatkuessa se räätälöidään asukkaan tarpeiden mukaan. Tapaamme asiakkaita säännöllisesti heidän kotonaan ja tarvittaessa myös muualla. Työskentelyn tavoitteena on turvata asumisen onnistuminen ja valmentaa asiakasta itsenäiseen vuokra-asumiseen. Pyrimme asumista rasittavien ongelmien ennaltaehkäisyyn tukemalla asiakkaita hoitamaan omia asioitaan itsenäisesti tai asumisohjaajan tuella.

Asunto-Sillan antaman tuen jälkeen asiakas siirtyy itsenäiseen asumiseen, sosiaaliseen isännöintiin tai tarpeen mukaiseen muuhun asumispalveluun. Tuen kesto määritellään yhdessä palvelun tilaajan ja asiakkaan kanssa.

Silta-Valmennusyhdistys ry:llä on Tampereella RAY:n tuella hankittuja omistusasuntoja ja yksityiseltä välivuokrattuja asuntoja joita voidaan tilanteen mukaan vuokrata myös tuetun asumisen asiakkaille ensimmäiseksi ”näytön paikka”-asunnoksi.

Jatkoasuntojen osalta teemme yhteistyötä Tampereen Vuokratalosäätiön (VTS) , Tampereen vuokra-asunnot Oy:n ja yksityisten vuokranantajien kanssa.

Voimme tarjota tukea myös muiden tilaajien asiakkaille Tampereella ja lähikuntiin.

Yhteistyökumppaneitamme ovat Aikuissosiaalityö, Asiakasohjaus Loisto, Asiakasohjaus Luotsi, Rikosseuraamuslaitos, asumispäivystys Tastu ja KRIS Tampere sekä Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS.

Olemme olleet mukana yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa valtion pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmissa PAAVO 1 JA 2:ssa, ja asunnottomuuden vähentäminen jatkuu osaltamme myös uudessa AUNe -ohjelmassa.

Asuntojen osalta teemme yhteistyötä Vuokratalosäätiön ja Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n kanssa.

Maria Järvelä
ohjaaja
: 050 434 1985
: Vehnämyllynkatu 4
etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi
Jussi Pärssinen
ohjaaja
: 040 616 4302
: Vehnämyllynkatu 4
etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi
Paula Heiskanen
Vastaava asumisohjaaja
: 040 145 5500
: Vehnämyllynkatu 4
etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi