VIERTO – vapautuva itsenäistä elämää rakentamaan, työhön ja osalliseksi

Hanke on päättynyt.

Hankkeessa tarjottiin yksilöllisiä valmennuspalveluja rikostaustaisille sekä rakennettiin kokonaisvaltainen toimintamalli parantamaan palvelujen toimivuutta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Vierto-toimintamalliin hankittiin tietoa eri tavoin: valmentamalla rikostaustaisia osallistujia, rakentamalla yhteistyömalleja viranomaisten ja yritysten kanssa sekä tutustumalla kotimaisiin ja kansainvälisiin selvityksiin ja tutkimuksiin aiheeseen liittyen. Rikosseuraamuslaitos keskittyi erityisesti yhteistyömallien kehittämiseen vankilasta kohti avoimia palveluja. Välityömarkkinayritys Silta Monitori kokeili yritysyhteistyön malleja ja Laurea-ammattikorkeakoulu vastasi hankkeen arvioinnista. Silta-Valmennusyhdistyksellä oli päävastuu hankkeesta, valmennuksesta sekä toimintamallin kehittämisestä.

Hankkeessa valmennettiin yli 200 pitkältä vankeustuomiolta vapautuvaa rikostaustaista henkilöä, joista hankkeen aikana työssä olevien määrä nousi kahdesta prosentista 10 prosenttiin ja opiskelijoiden osuus viidestä prosentista 17 prosenttiin. Hankkeen arvioinnin mukaan osallistujalähtöinen valmennustyö nähtiin hankkeen olennaisena vahvuutena. Asiakkaiden tasavertainen kohtaaminen, rinnallakulkeminen ja paneutuva työote näkyivät saadussa palautteessa. Samalla osallistujien, heidän lähipiirinsä ja ympäristönsä koettu hyvinvointi ja turvallisuus vahvistuivat.

Hankkeen toimintamallissa on kuvattu polku vankilasta kohti avoimia palveluja Rikosseuraamuslaitoksen näkökulmasta, palvelujen integrointi palveluntuottajien toteuttamana sekä valmennuksen tavoitteet ja sisällöt. Toimintamalli on ladattavissa alta:

Vierron toimintamallin tiivistelmä
Vierron toimintamalli laaja
Koulutus ja työ puheeksi

Vierto-vapautuva itsenäistä elämää rakentamaan, työhön ja osallistumaan

Ajankohta: 1.2.2017-31.1.2020.

Rahoitus: ESR ja toteuttajat

Toteuttajat: Silta-Valmennusyhdistys, Laurea ammattikorkeakoulu, Silta Monitori, Rikosseuraamuslaitos/Länsi-Suomen Rikosseuraamusalue

Kansainväliset yhteistyökumppanit:REWIND-hanke, KU Leuvenin yliopisto (Belgia) ja I CAN -hanke, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Liettua)

Lisätietoja

Kimmo Kumlander, p. 0505299675

Eeva Salmi, p. 0442369662