Vierto -hanke 2017–2019

VIERTO – vapautuva itsenäistä elämää rakentamaan, työhön ja osalliseksi

Silta-Valmennusyhdistyksessä on alkanut keväällä 2017 VIERTO-hanke, jonka rahoittajana toimii ESR. Hankkeen tavoitteena on kehittää rikostaustaisille yhteiskunnallista osallisuutta lisäävä valmennusmalli monialaisena yhteistyönä muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

VIERTO-hanke on eurooppalainen yhteistyöhanke, jossa korostuu uusien innovatiivisten toimintatapojen soveltaminen Suomen seuraamusjärjestelmään. Hanke kiinnittää huomiota rikosseuraamusasiakkaiden tuen tarpeeseen erityisesti osallisuuden, työllistymisen ja digiosaamisen näkökulmista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat vankeusrangaistusta suorittavat, rangaistuksen jälkeisiin palveluihin siirtyvät rikosseuraamusasiakkaat. VIERTO-hanke toteutetaan ryhmä- ja yksilövalmennuksen menetelmiä käyttäen.

Kehittämisestä ja soveltamisesta saadut kokemukset hankkeessa ovat pohjana mallin ja toimintatavan levittämiselle rikosseuraamusasiakkaiden kanssa toimiville tahoille.

Lisätietoja

Tanja Tourunen, projektityöntekijä
050 353 0856

Eeva Salmi, projektipäällikkö
044 236 9662

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_file_icon_32x32 VIERTO-hanke