Virtuaalisesti vierellä on ESR-rahoitteinen hanke ajalle 1.3.2020-31.10.2022. Hankkeen toteuttavat Silta-Valmennusyhdistys ry sekä Ammattiopisto Luovi.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen matalan kynnyksen väylä kohti opintoja niille nuorille, jotka eivät pysty osallistumaan tuetustikaan opetukseen ryhmämuotoisessa koulutuksessa ja ovat vaarassa syrjäytyä yhä kauemmaksi nuorelle tyypillisestä toimintaympäristöstä.

Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan yhdessä nuorten kanssa virtuaalisia oppimis- ja ohjausympäristöjä sekä kasvokkain tapahtuvaa ryhmämuotoista toimintaa ja mallinnetaan työtapoja, joilla nuori voi osallistua koulutukseen, vaikka toimintakyky ei mahdollistaisi päivittäistä lähiopetusta.

Hankkeen tuloksena syntyy virtuaalinen kuntoutumista ja opiskelutaitoja systemaattisesti vahvistava oppimisympäristö, johon osallistuminen on mahdollista hyvin matalalla kynnyksellä. Oppimisympäristö tukee osallistujan opiskelukyvyn vahvistumista ja opintoihin siirtymistä ja kiinnittymistä yksilöllisesti. Hankkeen tuloksena Valma-koulutuksen sisältöjä on mahdollista suorittaa aikaan ja paikkaan sitomattomasti.

Paula Vuorinen
Projektipäällikkö
: 040 514 5579
Mimmi Ikkala
Ohjaaja
: 040 828 4405
Tiina Sassali
Digivalmentaja
: 040 617 5775​