Nykyinen tapa puhua maahanmuuttaneista työntää ihmisiä yhteiskunnan ulkokehälle

16.11.2023

Nykyinen tapa puhua maahanmuuttaneista työntää ihmisiä yhteiskunnan ulkokehälle

Kun puhumme maahanmuutosta, puhumme ihmisistä. Nykyisessä keskustelussa maahanmuuttaneisiin viitataan usein yhtenä samankaltaisena ryhmänä. Keskustelussa unohtuu, että jokainen ihminen on yksilö, jolla on omat unelmansa ja tavoitteensa. Kaikilla meistä on tarve sekä olla yhteydessä muihin ihmisiin että tulla kohdatuksi yksilönä.

Yleistävä ja syrjivä keskustelu työntää maahanmuuttaneet ihmiset yhteiskunnan ulkokehälle, mikä heikentää yhteiskunnan turvallisuutta. Huolehtimalla siitä, että jokainen kokee olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa, voimme parantaa turvallisuutta. Me kaikki voimme vaikuttaa tähän omalla toiminnallamme ja teoillamme.  

Voimme kiinnittää huomiota siihen, kuinka kohtaamme toisen ihmisen. Voimme kutsua mukaan osallistumaan, vaikuttamaan ja tekemään päätöksiä. Voimme puuttua rasismiin ja syrjintään aina kun sitä kohtaamme. Voimme katsoa silmiin, istua viereen, kysyä onko kaikki kunnossa.

Vetoamme kaikkiin tavallisista kansalaisista päättäjiin: toimitaan yhdessä inhimillisyyden puolesta. Haastamme jokaisen kohtaamaan toisen ihmisen kunnioittavasti sekä edistämään yhdenvertaisuutta puheillaan ja teoillaan. Aikuisina toimimme myös esimerkkinä lapsille ja nuorille, ja vaikutamme siihen, millaiseksi he rakentavat tulevaisuuden.

Teko yhdenvertaisuuden puolesta on ihmisarvon puolustamista.

***

Tämän vetoomuksen yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden puolesta esittävät seuraavat valtakunnalliseen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkostoon kuuluvat järjestöt:

Suomen Punainen Risti, Marttaliitto ry, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Väestöliitto ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Kotimajoituksen tuki ry, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry, Suomen Setlementtiliitto, Startup Refugees, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Kuurojen Liitto ry, Suomen Pakolaisapu, Yhdessä - Käsi kädessä ry, Moniheli ry, Sahan-seura ry, Vammaisfoorumi ry, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, Opintokeskus Sivis, Silta-Valmennusyhdistys ry, Cultura-säätiö, Turvapaikanhakijoiden tuki ry, Diakonissalaitos ja Siirtolaisuusinstituutti.

Valtakunnallista vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkostoa koordinoi Suomen Punainen Risti ja siihen kuuluu kymmeniä kotoutumisen tuen parissa toimivia järjestöjä.

Yhteystiedot

No items found.

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.