Kohti työelämää, opiskelua ja sujuvaa elämää – käytännön tekemisen, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kautta.

Oppia, tukea &
tekemistä

Toimintamuodot

Koulutusta, kuntoutusta, tukea ja tekemistä – joustavasti ja yksilöllisesti.

Silta-Valmennusyhdistys on Tampereen seutukunnalla toimiva oppimisen, työn ja osallisuuden kohtauspaikka. Uskomme yksilölliseen palveluun, joustaviin raameihin sekä käytännön tekemisen ja yhteisöllisyyden voimaan. Haluamme voimaannuttaa ihmisiä ohjaamaan itse omaa elämäänsä.

Tällä sivulla on kattava kuvaus yhdistyksen monista toimintamuodoista. Toiminnan jatkuvasti kehittyvän ja toimintaympäristön elävän luonteen vuoksi myös palvelukattaus muuttuu jatkuvasti.

Ohjaus & kuntoutus

Ota rohkeasti yhteyttä, kun olet valmis muutokseen.
Yksilöohjaus

Tarjoamme yksilöllistä tukea ja ohjausta nuorille ja aikuisille eri elämäntilanteissa. Useissa palveluissamme yhdistyy yksilöllinen työskentely ryhmässä tai yhteisössä järjestettävään toimintaan.

Yhteisöt & ryhmät

Yhteisö- ja ryhmämuotoisissa palveluissa tavoitteena on osallisuuden lisääntyminen ja toimintakyvyn vahvistuminen. Yhteisö- ja ryhmämuotoista toimintaa järjestetään eri kohderyhmille ja erilaisiin tarpeisiin.

Asuminen

Silta-Valmennus tuottaa tuetun asumisen palveluita mm. Tampereen sekä sen ympäryskuntien kaupungeille. Tamperelaisten asiakkaiden osalta olemme käytettävissä mielenterveys- ja päihdetaustaisten sekä itsenäistyvien jälkihuoltonuorten tuettuun asumiseen. Tukea voidaan tarjota myös muiden tilaajien asiakkaille. Tuettu asuminen on aina määräaikainen palvelu.

Valmennus & koulutus

Mielekästä ja eteenpäin vievää tekemistä – aina yksilöllisesti ja joustavasti, mutta kuitenkin osana yhteisöä. Etsitään yhdessä sinun polkusi.
Koulutus

Sillan koulutuspalveluiden toimintaa ja kehitystä ohjaavat:

• Vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen tarjoaminen
• Toiminnallinen ja työvaltainen lähestymistapa oppimiseen
• Työhön ja työyhteisön jäsenyyteen perustuva oppiminen
• Riittävät ja ammattitaitoiset valmennus- ja opetusresurssit
• Yhteistyösopimuksiin perustuva oppilaitoskumppanuus

Koulutuspalveluihimme kuuluu ammatilliseen perustutkintoon johtava Tuotantokoulu. Tuotantokoulussa on mahdollista opiskella kiinteistöpalvelun, auto- ja rakennusalan perustutkinnot sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto.

Kaikki koulutukset järjestetään kumppanuudessa koulutuksenjärjestäjien kanssa. Silta-Valmennuksen yhdessä ammattiopistojen kanssa järjestämä koulutus on pääosin ammatillista erityisopetusta. Kaikissa koulutuspalveluissa on keskeisenä ajatuksena yksilölliset ja joustavat opintopolut.

Koulutuspalveluiden pääyhteistyökumppaneina toimivat:

• Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
• Ammattiopisto Luovi
• Tampereen kaupungin perusopetus ja lukiokoulutus
• Tampereen ammattikorkeakoulu
• Ammattikorkeakoulu Laurea
• Humanistinen ammattikorkeakoulu

Silta-Valmennus tekee myös muuta yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Opiskelija, jolla on vaikeuksia selvitä opinnoissaan, voidaan ohjata Silta-Koutsi työ- ja yksilövalmennukseen Silta-Valmennuksen työpajoille.

Työpajatoiminta

Silta-Valmennuksen työpajoille tullaan valmentautumaan työelämään ja opiskeluun. Valmentautuja saa työpajajakson aikana kokemusta, näkemystä ja osaamista eri aloilla työskentelystä. Työpajat ovat työyhteisöjä, joissa oppiminen tapahtuu työn tekemisen kautta. Valmentajat ja opettajat ohjaavat työskentelyä ja valmentavat työtehtävissä sekä työyhteisössä toimimisessa. Valmentautujaa autetaan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa ja jatkosuunnitelmien tekemisessä.

Kohti työtä

Silta-Valmennusyhdistys kehittää jatkuvasti yhdessä kumppaniensa kanssa uusia toimintamalleja ja käytäntöjä erilaisten alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten hankkeiden kautta. Tavoitteena on mahdollisimman kattava tuki- ja turvaverkko yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville. Alta löydät kaikki tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet.

Tyhjentävän listauksen ja myös päättyneet hankkeet löydät hanke-sivulta.

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.