Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien työhön tai opiskeluun suuntaava työtoiminta

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Kenelle

Palvelu on suunnattu asiakkaille, jotka ovat psyykkisen sairautensa tai päihteiden käytön vuoksi työkyvyttömiä (työmarkkinoiden ulkopuolella esim. Sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä) ja niille työttömyysetuutta saaville, jotka eivät tosiasiallisesti kykene kuntouttavaan työtoimintaan tai niille, jotka odottavat pääsyä TE-keskuksen aktiivitoimenpiteeseen tai Kelan kuntoutusselvitykseen. Asiakkaat ovat opiskeluista tai työelämästä pudonneita, joilla on halua harkita/yrittää työelämään tai opintoihin palaamista.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on kehittää asiakkaiden itsenäisyyttä ja toimintakykyä monipuolisesti. Tavoitteena on antaa asiakkaille mahdollisuus testata omia voimavarojaan turvallisessa ympäristössä. Tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti asiakkaiden itseluottamukseen ja itsetuntoon.

Sisältö

Palvelu järjestetään Silta-Valmennusyhdistyksen eri ammattialojen työpajoilla. Palvelu voi sisältää työpajalla tapahtuvaa työtoimintaa, kohdennettuja ryhmätoimintoja sekä yksilöllistä valmennusta. Toiminnan sisältö suunnitellaan yksilöllisesti, asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Palveluun sisältyy aina myös asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä työelämävalmiuksien vahvistamista. Asiakasta tuetaan etenemisessä kohti työllistymistä edistäviä palveluita, koulutusta tai työtä. Palvelun aikana on myös mahdollista suorittaa ammatillisen koulutuksen tutkinnonosia hyödyntäen opinnollistamista. Työtoimintapäivän kesto on 1 –6- tuntia ja työtoimintapäiviä on 1-5 viikossa asiakkaan suunnitelman mukaisesti. Työtoimintapäivään sisältyy lounas ja bussilippu työtoimintapaikalle.

No items found.

Yhteystiedot

Anni Reikko-Nieminen
Aluepäällikkö
Vastuualueet:
Toimivapaalla
anni.reikko-nieminen@siltavalmennus.fi050 521 5002
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere