Kaikessa toiminnassamme on yhteinen, vahva arvopohja sekä selkeä tavoite yhteiskunnan ulkopuolelle tai sen jalkoihin jäävien puolustamisessa.

Ihmisyyden
puolella

Saavutettavuus

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että palvelumme ovat mahdollisimman helposti lähestyttäviä, ymmärrettäviä ja että niissä huomioidaan ihmisten erilaiset lähtökohdat. Verkkosivusto on luonnollisesti keskeisessä roolissa.

Saavutettavuusseloste

päivitetty
25.6.2022 13:53

Tietoa siltavalmennus.fi -sivuston saavutettavuudesta

Silta-Valmennusyhdistyksen sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia, eli kaikilla käyttäjillä tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalvelua.

Saavutettavuuden tila

Verkkosivujen suunnittelussa ja kehitystyössä otetaan huomioon saavutettavuuskriteerit (WCAG2.1). Saavutettavuutta on arvioidaan ja kehitetään aktiivisesti, ja havaitut ongelmat saavutettavuudessa pyritään korjaamaan päivitystöiden yhteydessä. Teknisten ratkaisujen ja rakenteiden ohella saavutettavuutta parantavat mahdollisimman selkeä ja asiakaslähtöinen toimintalogiikka ja tietorakenne, selkeä ja helppolukuinen sisältö sekä johdonmukaiset visuaaliset ratkaisut, joiden ansiosta olennainen tieto löytyy helposti.


Tällä hetkellä verkkosivusto täyttää lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1) suurimmalta osin.

Saavutettavuuspuutteita voi olla vielä seuraavissa asioissa:

  • Kuvien tekstivastineet eli alt-tekstit: Joidenkin kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa saattaa olla puutteita.
  • Sivuston otsikkohierarkia html-koodissa ei välttämättä kaikilta osin ole virheetön, mikä saattaa haitata materiaalin lukemista ruudunlukijalla.
  • Sivustolla saattaa olla upotettuja elementtejä (esim. videoita), joista puuttuu vaihtoehtoinen selite.
  • Sivustolla saattaa olla linkkejä ladattaviin tiedostoihin (pdf- ja docx -dokumentit), jotka eivät välttämättä ole kaikilta osin saavutettavia ja niiden lukeminen ruudunlukijalla ei välttämättä onnistu.

Sivustolla saattaa olla myös linkkejä ulkopuolisiin palveluihin, joiden saavutettavuudesta ja ylläpidosta emme pysty vastaamaan.

Anna palautetta saavutettavuuteen liittyen

Pyrimme kehittämään sivuston saavutettavuutta aktiivisesti. Mikäli havaitset sivuilla saavutettavuusongelmia, pyydämme ilmoittamaan niistä sähköpostitse osoitteeseen: kati.hiltunen@siltavalmennus.fi. Huomaa, että vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon kuluessa, voit tehdä asiasta ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintavirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.