Syrjäytymisestä, työttömyydestä, rikostaustasta, päihteistä ja muista vastoinkäymisistä voi löytää tien eteenpäin. Meiltä saat monenlaista apua.

Ratkaisevia
askeleita

Palvelut kohderyhmittäin

Silta-Valmennusyhdistys tarjoaa käytännönläheisiä palveluita moniin elämän tarjoamiin haasteisiin. Ota rohkeasti yhteyttä – etsitään yhdessä sinun polkusi kohti sujuvaa ja mielekästä arkea.
Alta löydät omaan tilanteeseesi sopivat palvelut sekä niiden yhteystiedot.
0400 123 123
ma–pe 9–11 ja 12–15:30
Nuorille (15–29)

Monipuolista tekemistä, ohjausta ja neuvoja asiakkaaksi tulevan nuoren elämäntilanteeseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Oman ohjaajan kanssa voi pohtia suunnitelmiaan sekä etsiä vaihtoehtoja löytääkseen itselle sopivia ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja koulutukseen, työhön, asumiseen ja itsenäiseen elämään.

Koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville työikäisille

Monipuolisia toimintamuotoja työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä etenemiseen kohti koulutusta ja työtä. Kuntoutuminen ja oppiminen omaan tahtiin ja yksilölliset polut kohti työllistymistä huomioivat yksilölliset tarpeet. Mielenterveyden haasteet, neuropsykiatriset erityisvaikeudet tai muut oppimisen ja itsesäätelyn haasteet voivat tehdä koulutukseen ja työhön osallistumisen vaikeaksi. Toiminnallisilla ja työvaltaisilla menetelmillä pääsee osallistumaan ja oppimaan käytännön läheisesti.

Maahanmuuttaneille

Silta-Koto on toiminnallista  ja työelämälähtöistä kotoutumiskoulutusta maahanmuuttaneille. Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus Silta-Valmennuksen työpajoilla soveltuvat hyvin pitkään työelämän ulkopuolella olleille maahanmuuttaneille asiakkaille. Työpajaympäristössä tapahtuva tekemällä oppiminen tarjoaa hyvän alustan maahanmuuttaneiden asiakkaiden tarpeisiin. Silta-Valmennuksen työpajoille ohjaudutaan Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista, aikuissosiaalityöstä tai muuten sovitusti. Maahanmuuttaneiden asiakkaiden työelämäpolun edistämistä tuetaan perustyön lisäksi aktiivisesti myös kehittämishankkeiden kautta.

Rikostaustaisille

Rikostausten palveluiden tavoitteena on tukea rikoksista irrottautumista ja kiinnittymistä rikoksettomaan elämään. Tuemme ja ohjaamme arjen taidoissa ja rakennamme polkua kohti koulutusta ja työtä.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Tukea ja ohjausta päihteistä ja riippuvuuksista irrottautumiseen, kuntoutumiseen sekä arjen ja asumisen asioihin. Yksilöllisiä ja yhteisöllisiä toimintamuotoja, joiden tavoitteena on lisätä osallistujan voimavaroja ja tukea osallistujaa löytämään omaa hyvinvointia lisääviä ratkaisuja arkeennsa.

Mielekästä tekemistä

Voimaantumista, rytmiä ja rakennetta käytännön tekemisen kautta.

Monet palveluistamme toteutetaan tai liittyvät muulla tavoin työpajoihin. Haluamme tarjota joustavan, turvallisen ympäristön ja mielekästä tekemistä, jotta oma polku kohti toimivaa arkea alkaisi hahmottua. Tekemisen kautta karttuu kokemusta, varmuutta ja osaamista, minkä lisäksi asiakkalla on mahdollisuus suorittaa myös joitakin ammatillisen tutkinnon osia.

Työpajoilla tehdään monipuolisesti töitä myös ulkopuolisten toimeksiannosta. Työn laadun varmistaa aina vastaava valmentaja ja kaikki tuotot ohjataan toiminnan kehittämiseen.

Sillan työpajatOsta & auta!

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.