Kohdataan töissä -hanke

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.2.2023 – 31.10.2025.

Työelämään integroidun sote -alan koulutuksen ja vahvan kokonaisvaltaisen tuen avulla kohti työtä.

Kohdataan töissä -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) osana Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi -toimintalinjaa.

Hankkeessa kehitetään vahvan rinnalla kulkevan tuen toimintamallia, jossa rikos-, päihde- ja mielenterveystaustaiset henkilöt hankkivat työelämäympäristössä sosiaali- ja terveysalan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Osaamisen myötä tavoitteena on työllistyä alan tehtäviin tai toimia sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä.

Toimintamallia suunnitellaan ja kehitetään vastaamaan kohderyhmän kokonaisvaltaista tuen ja palveluiden tarvetta. Lisäksi pyritään huomioimaan osallistujien elämänmuutosprosessissa mahdollisesti tapahtuvat sivu- ja taka-askeleet.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien tervettä minäkuvaa ja osallisuutta, edistää heidän realistista oppijakuvaa ja minäpystyvyyttä. Lisäksi tavoitteemme on tuottaa osaavaa työvoimaa sosiaali- ja terveysalan työpaikoille, samalla edistää työyhteisöjen yhdenvertaisuutta sekä moninaisuutta.

Hankkeen välillisenä tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta, koettua turvattomuutta ja väkivaltaa sekä päihteisiin ja mielenterveyteen liittyviä haasteita.

Hankkeen päätoteuttajana on Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajana Silta-Valmennusyhdistys ry.

Toiminta-alueena on Espoo, Helsinki, Vantaa ja Kauniainen.

Arvojemme mukaisesti ajattelemme, että yhteistyöllä onnistumme parhaiten. Olemme avoimia hankkeen tavoitteiden mukaiselle yhteistyölle – ota yhteyttä!

No items found.

Yhteystiedot

Petra Vigell
Projektipäällikkö (Kohdataan töissä -hanke)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
petra.vigell@valo-valmennus.fi050 4722 852
Asiakkaankatu 3, Helsinki
Merja Arramo
Ohjaaja (Kohdataan töissä -hanke)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
merja.arramo@valo-valmennus.fi040 538 3085
Asiakkaankatu 3, Helsinki
Sini Saarinen
Uravalmentaja (Kohdataan töissä -hanke)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
sini.saarinen@siltavalmennus.fi040 737 8827
Asiakkaankatu 3, Helsinki