Tuettu asuminen "Asunto-Silta"

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Silta-Valmennuksella on vahvaa osaamista asumisen tukemisessa rikosseuraamusasiakkaiden, nuorten, päihdetaustaisen ja asunnottomien kanssa. Tuen antajana keskitymme asioihin jotka ovat aiemmin vaikeuttaneet asumista tai johtaneet asunnon menetykseen. Emme tee asioita asiakkaan puolesta, olemme mahdollistamassa itsenäisen asumisen onnistumista ja mukana asiakkaan eri verkostoissa.

Yleensä asuminen voi vaarantua asumishäiriöiden, vuokravelkojen tai asunnon kunnossapidossa havaittujen puutteiden vuoksi. Myös aiemmat huonosti sujuneet mahdollisesti häätöön päätyneet vuokrasuhteet voivat estää asunnon saannin ilman tukea pitkäksi aikaa. Asunto-Sillan tuki on alkuun tiivistä ja asumisen jatkuessa se räätälöidään asukkaan tarpeiden mukaan. Tapaamme asiakkaita säännöllisesti heidän kotonaan ja tarvittaessa myös muualla. Työskentelyn tavoitteena on turvata asumisen onnistuminen ja valmentaa asiakasta itsenäiseen vuokra-asumiseen. Pyrimme asumista rasittavien ongelmien ennaltaehkäisyyn tukemalla asiakkaita hoitamaan omia asioitaan itsenäisesti tai asumisohjaajan tuella.

Silta-Valmennus tuottaa tuetun asumisen palveluita mm. Tampereen sekä sen ympäryskuntien kaupungeille. Tamperelaisten asiakkaiden osalta olemme käytettävissä mielenterveys- ja päihdetaustaisten sekä itsenäistyvien jälkihuoltonuorten tuettuun asumiseen. Tukea voidaan tarjota myös muiden tilaajien asiakkaille. Tuettu asuminen on aina määräaikainen palvelu. Asunto-Sillan antaman tuen jälkeen asiakas siirtyy itsenäiseen asumiseen, sosiaaliseen isännöintiin tai tarpeen mukaiseen muuhun asumispalveluun. Tuen kesto ja intensiteetti määritellään yhdessä palvelun tilaajan ja asiakkaan kanssa.

Silta-Valmennusyhdistys ry:llä on Tampereella ja ympäryskunnissa n. 50 Stea:n tuella hankittua omistusasuntoja, joita voidaan tilanteen mukaan vuokrata myös tuetun asumisen asiakkaille ensimmäiseksi ”näytönpaikka”-asunnoksi. Asuminen Silta-Valmennuksen omistamissa asunnoissa aina määräaikaista, pyrkimyksenä on saada pitkäaikainen vuokra-asunto joko vapailta markkinoilta tai vuokrataloyhtiöiltä. Jatkoasuntojen osalta teemme yhteistyötä muun muassa Vuokratalosäätiön, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n sekä yksityisten vuokranantajien kanssa.

Olemme olleet mukana yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa valtion pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmissa PAAVO 1(2008–2011) JA 2:ssa (2012–2015) sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisemisen toimenpideohjelma AUNESSA (2016–2019).

No items found.

Yhteystiedot

Tanja Tourunen
Vastaava ohjaaja
Vastuualueet:
Yhteisömuotoinen psykososiaalinen kuntoutus, Vapauteen valmennus, tuettu asuminen, Rikosseuraamusasiakkaiden valmennuspalvelut
Toimivapaalla
tanja.tourunen@siltavalmennus.fi050 353 0856
Maria Järvelä
Ohjaaja (tuettu asuminen)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
maria.jarvela@siltavalmennus.fi050 434 1985
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Hanna Memonen
Ohjaaja (tuettu asuminen)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
hanna.memonen@siltavalmennus.fi040 707 4774
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Santi Riitijoki
Ohjaaja (tuettu asuminen, jalkautuva päihdetyö)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
santi.riitijoki@siltavalmennus.fi040 654 2136
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Kirsi Purola
Ohjaaja (tuettu asuminen: jälkihuoltonuoret)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
kirsi.purola@siltavalmennus.fi040 185 8472
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere