Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien osallisuutta vahvistava työtoiminta

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Kenelle

Palvelu on suunnattu asiakkaille, joilla on päihteiden käytön tai psyykkisen sairauden vuoksi rajoitteita elämänhallinnassaan ja toimintakyvyssään. Palvelu on suunnattu asiakkaille, jotka ovat pysyvästi työkyvyttömiä eikä työelämään palaaminen ole tavoitteena.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on tukea ja kehittää asiakkaiden itsenäisyyttä ja toimintakykyä monipuolisesti. Tavoitteena on työtoiminnan kautta kohottaa asiakkaiden itsetuntemusta sekä itseluottamusta. Työtoimintaan osallistumisen tavoitteena on lisätä asiakkaan osallisuuden kokemusta sekä kokemusta itsestään toimijana.

Sisältö

Palvelua järjestetään Silta-Valmennusyhdistyksen eri ammattialojen työpajoilla. Asiakas etenee omalla polullaan yksilöllisen suunnitelman mukaan. Palvelu voi sisältää työtoimintaa, kohdennettuja ryhmätoimintoja sekä yksilöllistä valmennusta. Keskeistä on asiakkaan toimintakyvyn, itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistuminen työpajalla ammattialaan liittyviä työtehtäviä tehden. Työtoimintapäivään sisältyy lounas ja bussilippu asiakkaalle työtoiminnan suorituspaikalle. Työtoimintapäivän kesto vaihtelee 1 –4 tunnin välillä ja työtoimintapäiviä voi olla 1-5 päivää viikossa, asiakkaan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

No items found.

Yhteystiedot

Anni Reikko-Nieminen
Aluepäällikkö
Vastuualueet:
Toimivapaalla
anni.reikko-nieminen@siltavalmennus.fi050 521 5002
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere