Tuetun polun kotoutumiskoulutus Silta-Koto

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Silta-Koto-koulutuksessa noudatetaan Aikuisten maahanmuuttaneiden kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Palveluntuottajana on ryhmittymä, johon kuuluvat Silta-Valmennusyhdistys ry, Entry Education Oy, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut ja Hyria Business Institute Oy. Kaikki ryhmittymän jäsenet ovat vakiintuneita toimijoita, jotka tuovat oman erityisosaamisensa tuetun polun kotoutumiskoulutukseen.

Silta-Koto hyödyntää kotoutumiskoulutuksessa toiminnallisia menetelmiä monin eri tavoin ja useissa oppimisympäristöissä, mikä antaa vaihtelua perinteiseen luokkahuoneoppimiseen. Työelämälähtöisyys tuodaan jo varhaisessa vaiheessa osaksi koulutusta: tällöin opetus koostuu suomen kielen ja yhteiskuntatiedon opetuksen lisäksi työpajatoiminnasta. Silta-Valmennuksella on 22 työpajaa yli 30:lla eri ammattialalla, joissa jo varhaisessa vaiheessa omaa kotoutumispolkua pääsee kokeilemaan suomalaisen työelämän ja tietyn ammattialan konventioita. Moduuleissa 1-3 vaihtelevat luokkahuoneopiskelu ja työpajatoiminta eri painotuksin, ja opetuksessa hyödynnetään vahvasti tekemällä oppimisen pedagogiikkaa. Ulkopuolisia harjoittelupaikkoja hyödynnetään moduulin 3. kieliharjoittelussa ja työelämämoduulin 4. työharjoittelussa.

Palveluun ohjautuvat asiakkaat tarvitsevat eri syistä enemmän tukea kotoutumisen polulla. Koulutuksen aikana asiakas saa henkilökohtaisesti suunniteltua ja toteutettua ohjausta ja neuvontaa sekä muita tukimuotoja. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden asiakkaiden tukemiseen ja ohjaukseen, joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Asiakkaan oma osallistuminen ja asiantuntijuus omasta tilanteestaan ohjaavat toimintaa ja koulutuksen suunnittelua.

Palvelun tavoitteena on saavuttaa koulutuksen ja asiakkaan tavoitteet mahdollisimman nopeasti ja tukea opiskelija kohti avointa työpaikkaa, koulutuspaikkaa tai muuta ratkaisua. Koulutus päättyy, kun kotoutumiskoulutuksen vähimmäistavoitteet ovat täyttyneet ja asiakkaalla on työpaikka, opiskelupaikka tai muu seuraava palvelu alkamassa.

Koulutus toteutetaan ryhmämuotoisena siten, että vuodessa on neljä suurempaa sisäänottoa. Mahdollisissa poikkeusoloissa koulutusta pystytään toteuttamaan myös etäopetuksena.

Tuetun polun kotoutumiskoulutus on työvoimakoulutusta, jota rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus. Koulutukseen hakeudutaan Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden ja TE-toimiston yhteistyönä.

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden työelämäpolun edistämistä tuetaan perustyön lisäksi aktiivisesti useiden kehittämishankkeiden kautta.
No items found.

Yhteystiedot

Maiju Tamminen
Ohjaaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
maiju.tamminen@siltavalmennus.fi040 828 3114
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Taija Tuominen
Vastaava valmentaja
Projektipäällikkö
Vastuualueet:
Silta-Koto, Lukiopaja LUPA
taija.tuominen@siltavalmennus.fi050 524 3427
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Hanna-Kaisa Alanen
Suomen kielen kouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
hanna-kaisa.alanen@siltavalmennus.fi040 642 8550
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Mari Einola
työelämäkouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
mari.einola@siltavalmennus.fi040 541 0455
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere