Tuetun polun kotoutumiskoulutus Silta-Koto

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Silta-Koto-koulutuksessa noudatetaan Aikuisten maahanmuuttaneiden kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Palveluntuottajana on ryhmittymä, johon kuuluvat Silta-Valmennusyhdistys ry, Entry Education Oy, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut ja Hyria Business Institute Oy. Kaikki ryhmittymän jäsenet ovat vakiintuneita toimijoita, jotka tuovat oman erityisosaamisensa tuetun polun kotoutumiskoulutukseen.

Silta-Koto hyödyntää kotoutumiskoulutuksessa toiminnallisia menetelmiä monin eri tavoin ja useissa oppimisympäristöissä, mikä antaa vaihtelua perinteiseen luokkahuoneoppimiseen. Työelämälähtöisyys tuodaan jo varhaisessa vaiheessa osaksi koulutusta: tällöin opetus koostuu suomen kielen ja yhteiskuntatiedon opetuksen lisäksi työpajatoiminnasta. Silta-Valmennuksella on 22 työpajaa yli 30:lla eri ammattialalla, joissa jo varhaisessa vaiheessa omaa kotoutumispolkua pääsee kokeilemaan suomalaisen työelämän ja tietyn ammattialan konventioita. Moduuleissa 1-3 vaihtelevat luokkahuoneopiskelu ja työpajatoiminta eri painotuksin, ja opetuksessa hyödynnetään vahvasti tekemällä oppimisen pedagogiikkaa. Ulkopuolisia harjoittelupaikkoja hyödynnetään moduulin 3. kieliharjoittelussa ja työelämämoduulin 4. työharjoittelussa.

Palveluun ohjautuvat asiakkaat tarvitsevat eri syistä enemmän tukea kotoutumisen polulla. Koulutuksen aikana asiakas saa henkilökohtaisesti suunniteltua ja toteutettua ohjausta ja neuvontaa sekä muita tukimuotoja. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden asiakkaiden tukemiseen ja ohjaukseen, joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Asiakkaan oma osallistuminen ja asiantuntijuus omasta tilanteestaan ohjaavat toimintaa ja koulutuksen suunnittelua.

Palvelun tavoitteena on saavuttaa koulutuksen ja asiakkaan tavoitteet mahdollisimman nopeasti ja tukea opiskelija kohti avointa työpaikkaa, koulutuspaikkaa tai muuta ratkaisua. Koulutus päättyy, kun kotoutumiskoulutuksen vähimmäistavoitteet ovat täyttyneet ja asiakkaalla on työpaikka, opiskelupaikka tai muu seuraava palvelu alkamassa.

Koulutus toteutetaan ryhmämuotoisena siten, että vuodessa on neljä suurempaa sisäänottoa. Mahdollisissa poikkeusoloissa koulutusta pystytään toteuttamaan myös etäopetuksena.

Tuetun polun kotoutumiskoulutus on työvoimakoulutusta, jota rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus. Koulutukseen hakeudutaan Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden ja TE-toimiston yhteistyönä.

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden työelämäpolun edistämistä tuetaan perustyön lisäksi aktiivisesti useiden kehittämishankkeiden kautta.
No items found.

Yhteystiedot

Hanna-Kaisa Alanen
Vastaava valmentaja
Suomen kielen kouluttaja
Vastuualueet:
Silta-Koto
Toimivapaalla
hanna-kaisa.alanen@siltavalmennus.fi040 642 8550
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Maaria Hytönen
Liiketoimintajohtaja, Entry Education Oy
Vastuualueet:
Toimivapaalla
maaria.hytonen@entryedu.fi050 337 0353
Maiju Tamminen
Ohjaaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
maiju.tamminen@siltavalmennus.fi040 828 3114
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Ritva Saarikko-Norosoja
Suomen kielen kouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
ritva.saarikko@entryedu.fi050 551 6614
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Tuomas Heikura
Suomen kielen kouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
tuomas.heikura@entryedu.fi044 792 9060
Sastamalankatu 2, 38210 Sastamala
Tuija Ihanus
Työelämäkouluttaja, erityisopettaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
tuija.ihanus@entryedu.fi050 551 6617
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Jutta Jelys
Työelämäkouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
jutta.jelys@entryedu.fi050 551 2351
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Matti Virtanen
Suomen kielen kouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
matti.virtanen@entryedu.fi050 336 7773
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Päivi Kekäläinen
Suomen kielen kouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
040 156 2601
Eino Salmelaisen katu 20, Ikaalinen