Tuetun polun kotoutumiskoulutus Silta-Koto

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Silta-Koto on toteuttanut Pirkanmaalla tuettua kotoutumiskoulutusta v. 2021 alkaen. Palveluntuottajana on ryhmittymä, johon kuuluvat Silta-Valmennusyhdistys ry ja Arffman Finland Oy, jotka tuovat kumpikin oman erityisosaamisensa tuettuun kotoutumiskoulutukseen. Vuosina 2021–2024 ryhmittymän muodostivat Silta-Valmennusyhdistys ry, Entry Education Oy, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut ja Hyria Business Institute Oy.

Silta-Koto hyödyntää kotoutumiskoulutuksessa toiminnallisia menetelmiä, tekemällä oppimisen pedagogiikkaa ja useita oppimisympäristöjä. Suomen kielen sekä yhteiskunta- ja työelämätiedon opetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu työpajatoimintaa. Silta-Valmennuksella on 22 työpajaa yli 30:lla eri ammattialalla, joissa jo varhaisessa vaiheessa omaa kotoutumispolkua pääsee kokeilemaan suomalaisen työelämän ja tietyn ammattialan konventioita. Koulutukseen kuuluu myös vähintään kaksi työssäoppimisjaksoa.

Koulutuksen kesto on 80 op (300 opiskelijatyöpäivää).

Palveluun ohjautuvat asiakkaat tarvitsevat eri syistä enemmän tukea kotoutumisen polulla. Koulutuksen aikana asiakas saa henkilökohtaisesti suunniteltua ja toteutettua ohjausta ja neuvontaa sekä muita tukimuotoja. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden asiakkaiden tukemiseen ja ohjaukseen, joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Asiakkaan oma osallistuminen ja asiantuntijuus omasta tilanteestaan ohjaavat toimintaa ja koulutuksen suunnittelua.

Koulutuksen tavoitteena on, että asiakkaan kielitaito kehittyy, ymmärrys suomalaisesta yhteiskunnasta lisääntyy, arjen hallinta paranee, asiakkaan omat vahvuudet ja osaaminen saadaan näkyviin sekä työelämävalmiudet vahvistuvat. Tavoitteena on myös, että koulutuksen aikana havaitaan mahdolliset oppimisen esteet.

Tuetun polun kotoutumiskoulutus on työvoimakoulutusta, jota rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus. Koulutukseen hakeudutaan Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden ja TE-toimiston yhteistyönä.

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden työelämäpolun edistämistä tuetaan perustyön lisäksi aktiivisesti useiden kehittämishankkeiden kautta.
No items found.

Yhteystiedot

Maaria Hytönen
Liiketoimintajohtaja, Entry Education Oy
Vastuualueet:
Toimivapaalla
maaria.hytonen@entryedu.fi050 337 0353
Maiju Tamminen
Ohjaaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
maiju.tamminen@siltavalmennus.fi040 828 3114
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Ritva Saarikko-Norosoja
Suomen kielen kouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
ritva.saarikko@entryedu.fi050 551 6614
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Tuomas Heikura
Suomen kielen kouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
tuomas.heikura@entryedu.fi044 792 9060
Sastamalankatu 2, 38210 Sastamala
Jutta Jelys
Työelämäkouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
jutta.jelys@entryedu.fi050 551 2351
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Matti Virtanen
Suomen kielen kouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
matti.virtanen@entryedu.fi050 336 7773
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Päivi Kekäläinen
Suomen kielen kouluttaja (Silta-Koto)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
paivi.kekalainen@siltavalmennus.fi040 156 2601
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere