Nuorille aikuisille (18-29 vuotiaille) suunnattu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien työtoiminta

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Kenelle

Palvelu on suunnattu nuorille aikuisille (18-29 v), joille on ajankohtaista elämänhallinnan kysymykset ja oman suunnan löytäminen.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on konkreettinen ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma, työharjoittelu- tai kokeilu, opiskelu, palkkatyö tai joku vastaava säännöllinen järkevä toiminta elämässä. Tavoitteena on kehittää asiakkaiden itsenäisyyttä ja toimintakykyä monipuolisesti. Palvelulla tavoitellaan myönteisiä vaikutuksia asiakkaan itsetuntoon ja itseluottamukseen, jotta asiakkaan olisi mahdollista nopeassakin tahdissa siirtyä esimerkiksi opintojen pariin ja näin päästä osalliseksi yhteiskuntaan.

Sisältö

Palvelun sisältöä suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Viikko-ohjelma voi sisältää esimerkiksi pienimuotoisia, yhteisiä luovia projekteja kuten esimerkiksi tapahtuman järjestäminen. Ohjelma voi sisältää myös asiakkaiden omia projekteja, kuten esimerkiksi oman portfolion laatiminen. Viikoittainen ohjelma sisältää myös vuorovaikutustaitoja tukevia harjoitteita, arjen hallinnan tukemiseen liittyviä tehtäviä sekä hyvinvointia tukevien taitojen ja menetelmien läpikäyntiä. Ohjelmaan voi sisältyä myös vierailukäyntejä esim. Museoissa tai taidenäyttelyissä sekä liikuntaa. Palvelun aikana arvioidaan ja vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä tarpeen mukaan yhdessä laaditun suunnitelman perusteella (itsenäistyminen ja itsenäinen selviytyminen, arjen hallinta, opiskelu- ja työelämäsuunnitelmat, itsetuntemus, sosiaalisen verkoston luominen). Keskeistä on asiakkaan oman, henkilökohtaisen jatkosuunnitelman laatiminen. Työtoimintapäivän pituus on 1-6 tuntia ja viikossa työtoimintapäiviä on 1-5 asiakkaan oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Työtoimintapäivään sisältyy lounas ja bussilippu työtoimintapaikalle.

No items found.

Yhteystiedot

Anni Reikko-Nieminen
Aluepäällikkö
Vastuualueet:
Toimivapaalla
anni.reikko-nieminen@siltavalmennus.fi050 521 5002
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere