Tukikeskusteluina totetuttava mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Kenelle

Palvelu on suunnattu asiakkaille, jotka ovat psyykkisen sairautensa tai päihteiden käytön vuoksi työkyvyttömiä eli työmarkkinoiden ulkopuolella (sairausloma tai työkyvyttömyyseläke). Asiakkaita ovat työikäiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, joille kuntoutuminen takaisin työelämään on realistista sekä asiakkaat joille tarjottavan palvelun tavoite on toimintakyvyn ja elämän laadun ylläpitäminen (myös ikäihmiset (yli 65 –vuotiaat)

Tavoitteet

Palvelun tavoitteena on asiakkaan psyykkisen ja fyysisen voinnin seuranta. Tavoitteena on myös asiakkaan itsenäisen asumisen tukeminen sekä asiakkaan tukeminen eteenpäin asiakkaan voimavarojen puitteissa.

Sisältö

Palvelua toteutetaan asiakkaan kanssa käytävin yksilökeskusteluin. Tärkeää on asiakkaan voimavarojen kartoittaminen yhdessä sekä tulevaisuuden uskon herättely. Tukikeskustelukerralla voidaan muun muassa tukea asiakasta kohti työkokeilua, työharjoittelua tai opiskelua (esim. hakemusten täyttäminen yhdessä, yhteydenotot esim. eri koulutuksen järjestäjiin) tai keskustella asiakkaan arjenhallintaan liittyvistä haasteista ja tukea asiakasta niissä. Yksi keskustelukerta on kestoltaan 60 minuuttia ja asiakkaan kuntoutussunnitelman mukaan keskustelukertoja voi olla 1-4 kertaa kuukaudessa. Tarvittaessa keskusteluihin voidaan kutsua mukaan myös asiakkaan muuta verkostoa.

No items found.

Yhteystiedot

Anni Reikko-Nieminen
Aluepäällikkö
Vastuualueet:
Toimivapaalla
anni.reikko-nieminen@siltavalmennus.fi050 521 5002
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere