Sosiaalinen kuntoutus

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Kenelle:

Sosiaaliseen kuntoutukseen ohjaudutaan sosiaalihuollon ammattihenkilön tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelua järjestetään asiakkaille, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella (esim. sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä). Siihen voi osallistua myös asiakas, joka on työtön työnhakija, mutta jolla ei ole vielä edellytyksiä osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Palveluun voi osallistua määräaikaisesti myös opiskelija, joka ei ole opiskelukykyinen, taikka työkyvytön työsuhteessa oleva. Palveluilla tuetaan ja kohennetaan em. asiakkaiden edellytyksiä palata työhön/koulutukseen. Asiakkaat ohjautuvat sosiaalisen kuntoutuksen palveluun osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen tiimistä (OSKU-tiimi) sekä muista aikuissosiaalityön tiimeistä.

Tavoitteet:

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja kartoittaminen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, raskaampien palveluiden tarpeen ehkäiseminen sekä yhteisöön/yhteiskuntaan kiinnittymisen tukeminen.

Sisältö:

Kuntoutuksen sisältö ja kesto suunnitellaan yksilöllisesti. Sosiaalinen kuntoutus toteutetaan Silta-Valmennuksen työpajoilla asiakkaan valitsemassa pajaympäristössä. Sosiaaliseen kuntoutukseen voi osallistua 1-4 päivänä viikossa 4-6 tuntia/pv. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus osallistua hyvinvointia tukevaan liikuntaan. Päiväohjelma sisältää lounaan Sillan lounasravintolassa.

Tervetuloa mukaan, yhdessä onnistumme!

No items found.

Yhteystiedot

Liisa Eiramo
Valmennuspäällikkö
Projektipäälikkö (DigiSilta)
Vastuualueet:
Auto- ja pienkonepaja, Graffapaja, IT-paja, Pelipaja, Viestintäpaja
Toimivapaalla
liisa.eiramo@siltavalmennus.fi045 636 1005
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere