Tavalliseen elämään

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
Pitkäaikaishanke

Vapautuvien vankien palvelu- ja arvoketju vankilasta koulutukseen ja työhön

Tavalliseen elämään -palvelu perustuu palvelu-ja arvoketjumallin soveltamiseen vankilasta vapautuvien kuntoutus- ja oppimispolun rakentamisessa. Palvelussa toiminta alkaa vankilassa ja päättyy ketjun eri vaiheiden kautta integroitumiseen yhteiskuntaan sekä työllistymiseen tavallista työllistymisreittiä kuntoutuksen kautta koulutukseen tai suoraan työelämään. Palvelun tuottajana on Silta-Valmennusyhdistys, jonka työpajat, tuotantokoulu ja asumispalvelut tarjoavat vapautuvalle etenemispolun.

Vankilasta vapautuvan näkökulmasta palvelu tarjoaa aidon mahdollisuuden muuttaa elämäntapaa kohti ”tavallista elämää”. Asiakkaiden juoksuttaminen luukulta toiselle vähenee ja luottamus palvelujärjestelmän kykyyn auttaa kasvaa.

Palvelu tukee vapautuvien kiinnittymistä palveluihin kolmella tavalla. Asiakkaat ovat tekemisissä samojen henkilöiden ja organisaatioiden kanssa polun eri vaiheissa, asiakkaat tietävät mitä mahdollisuuksia heille oikeasti on tarjolla ja että heillä on mahdollisuus edetä omien voimavarojensa ja suunnitelmiensa mukaisesti. Kiinnipitävällä työotteella pyritään myös mahdollistamaan paluu palveluketjuun tarvittaessa

Palvelun kohderyhmä on vaiheittaisen vapautumisen kautta Tampereelle ja kaupunkiseudulle ensisijaisesti Länsi-Suomen vankiloista vapautuvat vangit.

Palveluun voi tulla myös vapautumisen jälkeen tai yhdyskuntaseuraamustoimiston kautta valvontarangaistuksen tukitoimintana.

Palvelun rahoittaa Stea ja kumppaneina ovat Pirkanmaan rikosseuraamuskeskus, Länsi-Suomen alueen vankilat, Riihimäen ammattioppilaskoulun säätiö, Ammattiopisto Luovi ja Tampereen kaupunki. Palvelu liittyy Riihimäen ammattioppilaskoulun säätiön rahoittamaan Vangin oppimispolku-hankkeeseen.

No items found.

Yhteystiedot

Reijo Kypärä
Koordinaattori (Tavalliseen elämään)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
reijo.kypara@siltavalmennus.fi040 843 1241
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere