Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Kenelle:

Palvelu on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työikäisille, joilla on toimintakyvyn rajoitteita ja jotka tarvitsevat tukea elämänhallinnassa. Asiakkaat ohjautuvat palveluun osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen tiimistä (OSKU-tiimi)

Tavoite:

Toiminnan tavoitteena on parantaa siihen osallistuvien elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle, koulutukseen siirtymiselle ja julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle. Toiminnan tarkoituksena on myös toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja kartoittaminen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistuminen sekä kuntoutumisen tukeminen.

Sisältö:

Työtoiminnan kesto ja sisältö suunnitellaan yksilöllisesti. Työtoimintaan voi osallistua 1-4 päiväna viikossa 4-6 tuntia/pv yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy työtaitoja ja toimintakykyä vahvistavaa valmennusta asiakkaan valitsemalla työpajalla sekä yksilövalmennusta. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus osallistua hyvinvointia tukevaan liikuntaan. Osallistumispäiviin sisältyy lounas Silta-Lounasravintolassa.

Tervetuloa!

No items found.

Yhteystiedot

Liisa Eiramo
Valmennuspäällikkö
Projektipäälikkö (DigiSilta)
Vastuualueet:
Auto- ja pienkonepaja, Graffapaja, IT-paja, Pelipaja, Viestintäpaja
Toimivapaalla
liisa.eiramo@siltavalmennus.fi045 636 1005
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Paula Vuorinen
Vastaava valmentaja
Työ- ja uravalmennuksen asiantuntija
Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke
Vastuualueet:
Kiinteistöpaja, Monitaitopaja, Puhdistuspaja, Puu-, rakennus- ja pintakäsittelypaja
Toimivapaalla
paula.vuorinen@siltavalmennus.fi040 514 5579
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere