Mielenterveys ja päihdekuntoutujien päivätoiminta

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Kenelle

Palvelu on suunnattu asiakkaille, jotka ovat psyykkisen sairautensa tai päihteiden käytön vuoksi työkyvyttömiä eli työmarkkinoiden ulkopuolella (sairausloma tai työkyvyttömyyseläke). Asiakkaita ovat työikäiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, joille kuntoutuminen takaisin työelämään on realistista sekä asiakkaat joille tarjottavan palvelun tavoite on toimintakyvyn ja elämän laadun ylläpitäminen (myös ikäihmiset (yli 65 –vuotiaat)

Tavoitteet

Palvelun tavoitteena on asiakkaiden elämänhallinnan ja itsenäisen asumisen tukeminen. Tavoitteena on myös asiakkaan sosiaalisten taitojen harjoittelu, vahvistaminen ja ylläpito sekä yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen ja ylläpito. Keskeisenä tavoitteena on asiakkaan arjen taitojen vahvistaminen ja ylläpito, jotta asiakkaan asuminen omassa asunnossa mahdollistuu.

Sisältö

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteutetaan ryhmämuotoisena. Palvelua aloitettaessa asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhdessä asiakkaan, palvelun tuottajan ja palvelun tilaajan kanssa. Tavoitteena on vertaistuellinen toiminta sekä sosiaalisten suhteiden vahvistuminen ryhmässä. Palveluun sisältyy arjen taitojen harjoittelua ja ylläpitoa (esim. päihde- ja ravitsemustietous, oman kodin puhtaanapito), yhteiskunnassa toimimisen taitojen harjoittelua ja ylläpitoa (esim. julkisten palveluiden käyttö, julkisten kulkuvälineiden käyttö), luovaan toimintaan liittyviä sisältöjä (esim. liikunta, kädentaidot) sekä ryhmäkeskusteluja (vertaistuki ja psykoedukaatio). Ryhmäpäivän kesto on 2-4 tuntia ja toimintaan voi osallistu 1-5 päivänä viikossa asiakkaan kuntoutussuunnitelman mukaan.

No items found.

Yhteystiedot

Anni Reikko-Nieminen
Aluejohtaja
Vastuualueet:
Toimivapaalla
anni.reikko-nieminen@siltavalmennus.fi050 521 5002
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere