Yhteisömuotoinen psykososiaalinen kuntoutus "Kuntoutus-Silta"

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Silta-Valmennusyhdistys ry:llä on yli 20vuotinen historia päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden kuntoutuksen parissa työskentelystä. Kuntoutuksen perustehtävä on tukea ja auttaa päihdeongelmaisen sitoutumista päihteettömään, rikoksettomaan ja vastuulliseen elämään. Ohjaamme ja valmennamme arjen taidoissa sekä rakennamme kuntoutujillemme polun kohti työtä ja koulutusta.

Kuntoutus-Silta muodostuu kolmesta erillisestä, mutta tiiviissä yhteistyössä toimivasta yhteisöstä. Jokainen yhteisö rakentuu perusrungoltaan Kuntoutus-Sillassa vuosien saatossa kehittyneen toimintamallin ympärille, mutta toimintojen sisällöt vastaavat kunkin yhteisön kohderyhmän erityistarpeisiin. Eri yhteisöjen sisällöistä on mahdollista räätälöidä myös yksilöllisiä kokonaisuuksia.

Olet tervetullut yhteisöihimme, mikäli tunnet tarvitsevasi apua elämäntilanteesi selvittämiseen, tukea omien tavoitteidesimukaiseen muutokseen. Kuntoutus-Sillan yhteisöissä saat henkilökunnan ja vertaisryhmän tuen. Yhteisökuntoutuksemme tukee vahvuuksiasi ja tarpeitasi. Yhteisökuntoutuksen kautta saat mahdollisuuden itsenäiseen elämään, luot uusia sinua tukevia ihmissuhteita ja löydät keinoja mielekkääseen vapaa-aikaan.

Kuntoutuksen ensimmäisessä vaiheessa rakennamme päihteetöntä arkea, toisessa vaiheessa suuntaamme työvalmennuksen kautta löytämään oman paikan yhteiskunnassa. Tuki päihteettömyyteen tulee niin yhteisöstä kuin omista kasvavista voimavaroista.

Kuntoutus-Sillan palveluihin ohjaudutaan kuntien tai vankiloiden sosiaali- ja päihdetyön kautta. Erillisestä sopimuksesta, kuntoutuksen aikainen asuminen on mahdollista järjestää Silta-Valmennuksen tukiasunnossa.

Huolimatta siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut, omilla valinnoilla voi vaikuttaa elämänsä suuntaan.

Vehnämyllynkadun yhteisön ohjaaja

040 774 8781

Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere

Naiserityinen yhteisö

Naisille ja naisiksi itsensä kokeville suunnatun psykososiaalisen yhteisömuotoisen kuntoutuksen rakenne ja teemat on suunniteltu päihde- ja rikostaustaisten naisten tarpeista käsin. Työotteena naiserityisessä yhteisössä on sensitiivisyys ja ratkaisukeskeisyys. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. kokonaisvaltainen hyvinvointi, riippuvuustyöskentely, väkivaltatyöskentely, seksuaalisuus, sosiaaliset suhteet, naiseus/äitiys, tunnetyöskentely, itsetunnon ja minäkuvan positiivinen vahvistaminen. Yhteisömuotoisen kuntoutuksen lisäksi naisia ohjataan ja tuetaan verkostoitumaan kuntoutuksen ulkopuolisiin, päihteettömyyttä ja rikoksettomuutta tukeviin verkostoihin.

Naiserityisen yhteisön ohjaaja

050 309 9983

Insinöörinkatu 30, 33720 Tampere

Korvaushoidon piirissä olevien yhteisö "Koho"

Koho-yhteisö on suunnattu korvaushoidon piirissä oleville asiakkaille, jotka kokevat tarvitsevansa ja haluavansa oman korvaushoitonsa lisäksi Kuntoutus-Sillan yhteisömuotoista kuntoutusta. Kuntoutus-Sillassa ei tuoteta korvaushoitolääkitystä, vaan viikko-ohjelmaan perustuvaa psykososiaalista tukea korvaushoidon rinnalle.

Koho-yhteisön ohjaaja

040 616 4302

Ali-huikkaantie 32, 33560 Tampere

No items found.

Yhteystiedot

Tanja Tourunen
Vastaava ohjaaja
Vastuualueet:
Yhteisömuotoinen psykososiaalinen kuntoutus, Vapauteen valmennus, tuettu asuminen, Rikosseuraamusasiakkaiden valmennuspalvelut
Toimivapaalla
tanja.tourunen@siltavalmennus.fi050 353 0856
Rebekka Tarkkanen
Ohjaaja (Yhteisömuotoinen psykososiaalinen kuntoutus, Vapauteen valmennus)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
rebekka.tarkkanen@siltavalmennus.fi040 774 8781
Sanni Teinilä
Ohjaaja (Yhteisömuotoinen psykososiaalinen kuntoutus)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
sanni.teinila@siltavalmennus.fi050 309 9983
Joni Hilden
Ohjaaja (yhteisömuotoinen psykososiaalinen kuntoutus, jalkautuva päihdetyö)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
joni.hilden@siltavalmennus.fi040 616 4302