Silta-Koutsi

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, joilla on

 • Opintojen keskeyttämisen vaara tai opinnot eivät etene oppilaitoksessa
 • Esteitä/haasteita työelämässä tapahtuvaan oppimiseen osallistumisessa
 • Haasteita päivärytmissä, arjentaidoissa ja/tai elämänhallinnassa
 • Vaikeuksia oppilaitosopiskelussa ja tuen tarvetta opiskelutaidoissa
 • Tarve laajempaan yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen
 • Erityisen tuen tarvetta ura ja ammatinvalinnan osalta
 • Jotka hyötyvät vahvasti tuetusta työelämälähtöisestä opiskelusta

Palveluun sisältyy

 • Ammatillinen oppiminen työvalmennuksena
 • Yksilövalmennus ja ohjaus opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa
 • Kuntoutumisen tukeminen, elämänhallinnan vahvistaminen ja verkostoyhteistyö
 • Ruokailut, tarvittavat tilat ja työtoimintaan liittyvät välineet

Kesto ja jaksot

Palvelu alkaa aina arviointijaksolla, joka kestää 10 työpäivää.

Arviointijakson perusteella päätetään mahdollisesta opiskelutaitoja vahvistavasta jaksosta. Jakson kesto määritellään yksilöllisesti. Tavoitteena on paluu omiin opintoihin.

Kolmantena vaiheena voi olla alakohtainen ammattitaitoa vahvistava jakso, jonka kesto määritellään yksilöllisesti. Jakson aikana on mahdollista suorittaa tutkinnon osa yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Opiskelijat ohjaa valmennukseen pääsääntöisesti ammattioppilaitoksen sosiaalikuraattori tai opinto-ohjaaja.

Yhteistyösopimus valmennuksen käytöstä on tehty Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa. Yksittäisiä sopimuksia on mahdollista tehdä minkä tahansa ammattioppilaitoksen kanssa.
No items found.

Yhteystiedot

Heli Hirvasmaa
Vastaava valmentaja
Yksilövalmentaja (Tuotantokoulu)
Vastuualueet:
Koulutuspalvelut
Toimivapaalla
heli.hirvasmaa@siltavalmennus.fi040 832 5523
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Liisa Eiramo
Valmennuspäällikkö
Projektipäälikkö (DigiSilta)
Vastuualueet:
Auto- ja pienkonepaja, Graffapaja, IT-paja, Pelipaja, Viestintäpaja
Toimivapaalla
liisa.eiramo@siltavalmennus.fi045 636 1005
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere