Road – Kohti rikoksetonta elämää

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
2/2021–12/2022

ROAD – Kohti rikoksetonta elämää -hankkeessa kehitetään menetelmiä seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden uusintarikollisuuden ehkäisyyn. Hankkeessa tuetaan asiakkaiden rikoksettoman identiteetin kehittymistä, arjenhallintaa sekä yhteiskunnan peruspalveluihin kiinnittymistä.

Asiakkaiden kanssa tehdään sekä ryhmä- että yksilötyötä, työskentelymuotoja ovat: seksuaalikasvatus, seksuaaliterapia sekä palveluohjaus.

Hankkeessa työskennellään myös Etelä-Suomen vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa.

Hankkeen aikana tuetaan ja koulutetaan seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten kanssa työskenteleviä rikosseuraamusalan, järjestöjen ja kuntien ammattilaisia.

Tavoitteena on kehittää ammattilaisten osaamista kohdata ja työskennellä ROAD-hankkeen asiakasryhmän kanssa. Osaamisen lisäämiseksi kehitetään ammattilaisille suunnattu koulutuspaketti, jota voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hanke on oikeusministeriön rahoittama.

No items found.

Yhteystiedot

road@siltavalmennus.fi
Vastuualueet: