Road – Kohti rikoksetonta elämää

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
2/2021–5/2025

ROAD – Kohti rikoksetonta elämää -hankkeessa kehitetään menetelmiä seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden uusintarikollisuuden ehkäisyyn. Hankkeessa tuetaan asiakkaiden rikoksettoman identiteetin kehittymistä, arjenhallintaa sekä yhteiskunnan peruspalveluihin kiinnittymistä. Tavoitteena on ehkäistä uusintarikollisuutta vaikuttamalla seksuaalirikoskäyttäytymisen taustalla oleviin ajatus- ja käytösmalleihin seksuaalikasvatuksen, -terapian ja yksilökuntoutuksen menetelmin.

Asiakkaiden kanssa tehdään sekä ryhmä- että yksilötyötä, työskentelymuotoja ovat: seksuaalikasvatus ja seksuaaliterapia.

Hankkeessa työskennellään Suomen eri vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Pääkaupunkiseudulla työtä tehdään kasvotusten asiakkaiden kanssa, mutta suuressa määrin myös etänä. Muualle Suomeen työtä tehdään etäyhteyksien välityksellä.

Hankkeen aikana tuetaan ja koulutetaan seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten kanssa työskenteleviä rikosseuraamusalan, järjestöjen ja kuntien ammattilaisia. Tavoitteena on kehittää ammattilaisten osaamista kohdata ja työskennellä ROAD-hankkeen asiakasryhmän kanssa. Hankkeessa on myös tuotettu materiaalia ammattilaisten työn tueksi.

Hanke on oikeusministeriön rahoittama.

No items found.

Yhteystiedot

road@siltavalmennus.fi
Vastuualueet:
Toimivapaalla