Tuotantokoulu

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Silta-Valmennus järjestää perustutkintotavoitteista koulutusta yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa. Koulutusaloja ovat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, ​ ajoneuvoalan ja rakennusalan perustutkinnot sekä ravintola- ja catering -alan perustutkinto. Koulutus on toisen asteen ammatillista erityisopetusta. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja kesto noin kolme vuotta. Ammatilliset opinnot opiskellaan työssä, työelämässä ja tekemällä oppien. Oppimista tukevat vastuuseen ja yhteisöllisyyteen kasvattavat menetelmät. Opiskelija on opintotukijärjestelmän piirissä.

Tuotantokoulumallia on toteutettu ja kehitetty vuodesta 1995 alkaen.

Toimipisteet:

  • Vehnämyllynkatu 4 (rakennus, ravintola- ja catering -ala)
  • Turjankatu 1 (ajoneuvoala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala)

Koulutuksen tavoitteet

  • Oppimisen esteiden madaltaminen
  • Työelämätaitojen kehittyminen
  • Vastuullisuuden kasvu
  • Ammatillisten taitojen oppiminen
  • Työllistyminen
  • Tutkinnon suorittaminen

Sisältö

Silta-Valmennuksen ja Ammattiopisto Luovin ammatillisen koulutuksen mallista käytetään nimitystä Tuotantokoulu. Tuotantokoulussa toiminnalle asetetaan tuotannolliset tavoitteet, jolloin saadaan aikaan yritysmallinen työ- ja oppimisympäristö. Opiskelijan ammatillinen osaaminen karttuu työssä ja tekemällä oppien. Työ- ja oppimisympäristöt mahdollistavat ammattiin opiskelun ohella työelämätaitojen kehittymisen.

Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea non-stop –periaatteella ympäri työvuoden. Tuotantokouluun on jatkuva haku. Valitsemista edeltää haastattelu sekä erikseen sovittava kokeilujakso. Hakeminen alkaa soitolla yksilövalmentajalle.

No items found.

Yhteystiedot

Heli Hirvasmaa
Vastaava valmentaja
Yksilövalmentaja (Tuotantokoulu)
Vastuualueet:
Koulutuspalvelut
heli.hirvasmaa@siltavalmennus.fi040 832 5523
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Anssi Palomäki
Ammatillinen erityisopettaja Luovi (Tuotantokoulu rakennusala)
Vastuualueet:
anssi.palomaki@luovi.fi040 727 0604
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Sanna Sävelmaa
Ammatillinen erityisopettaja Luovi (Tuotantokoulu ravintola- ja catering -ala)
Vastuualueet:
sanna.savelmaa@luovi.fi040 319 3499
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Kari Leppänen
Ammatillinen erityisopettaja (Tuotantokoulu ajoneuvoala)
Vastuualueet:
kari.leppanen@luovi.fi040 319 3297
Turjankatu 1 C, 33100 Tampere
Tero Lehtilä
Ammatillinen erityisopettaja (Tuotantokoulu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualat)
Vastuualueet:
tero.lehtila@luovi.fi040 319 3279
Turjankatu 1 C, 33100 Tampere
Henni Huttu-Hiltunen
YTO-aineiden erityisopettaja Luovi (Tuotantokoulu)
Vastuualueet:
henni.huttu-hiltunen@luovi.fi040 319 3872
Lauri Lahtinen
YTO-aineiden erityisopettaja Luovi (Tuotantokoulu)
Vastuualueet:
lauri.lahtinen@luovi.fi040 319 3869