Tuotantokoulu

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!

Silta-Valmennus järjestää perustutkintotavoitteista koulutusta yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa. Koulutusaloja ovat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, ​ ajoneuvoalan ja rakennusalan perustutkinnot sekä ravintola- ja catering -alan perustutkinto. Tuotantokoulusta valmistuu automekaanikkoja, pienkonemekaanikkoja, talonrakentajia, kiinteistönhoitajia ja kokkeja. Koulutus on toisen asteen ammatillista erityisopetusta. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja kesto noin kolme vuotta. Ammatilliset opinnot opiskellaan työssä, työelämässä ja tekemällä oppien. Oppimista tukevat vastuuseen ja yhteisöllisyyteen kasvattavat menetelmät. Opiskelija on opintotukijärjestelmän piirissä.

Tuotantokoulumallia on toteutettu ja kehitetty vuodesta 1995 alkaen.

Toimipisteet:

  • Vehnämyllynkatu 4 (rakennus, ravintola- ja catering -ala)
  • Turjankatu 1 (ajoneuvoala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala)
  • Viinikankatu 53 (puhtaus- ja kiinteistöpalveluala)  

Koulutuksen tavoitteet

  • Oppimisen esteiden madaltaminen
  • Työelämätaitojen kehittyminen
  • Vastuullisuuden kasvu
  • Ammatillisten taitojen oppiminen
  • Työllistyminen
  • Tutkinnon suorittaminen

Sisältö

Silta-Valmennuksen ja Ammattiopisto Luovin ammatillisen koulutuksen mallista käytetään nimitystä Tuotantokoulu. Tuotantokoulussa toiminnalle asetetaan tuotannolliset tavoitteet, jolloin saadaan aikaan yritysmallinen työ- ja oppimisympäristö. Opiskelijan ammatillinen osaaminen karttuu työssä ja tekemällä oppien. Työ- ja oppimisympäristöt mahdollistavat ammattiin opiskelun ohella työelämätaitojen kehittymisen.

Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea non-stop –periaatteella ympäri työvuoden. Tuotantokouluun on jatkuva haku. Valitsemista edeltää haastattelu sekä erikseen sovittava kokeilujakso. Hakeminen alkaa soitolla yksilövalmentajalle.

No items found.

Yhteystiedot

Heli Hirvasmaa
Vastaava valmentaja
Yksilövalmentaja (Tuotantokoulu)
Vastuualueet:
Koulutuspalvelut
Toimivapaalla
heli.hirvasmaa@siltavalmennus.fi040 832 5523
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Anssi Palomäki
Ammatillinen erityisopettaja Luovi (Tuotantokoulu rakennusala)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
anssi.palomaki@luovi.fi040 727 0604
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Sanna Sävelmaa
Ammatillinen erityisopettaja Luovi (Tuotantokoulu ravintola- ja catering -ala)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
sanna.savelmaa@luovi.fi040 319 3499
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Kari Leppänen
Ammatillinen erityisopettaja (Tuotantokoulu ajoneuvoala)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
kari.leppanen@luovi.fi040 319 3297
Turjankatu 1 C, 33100 Tampere
Pasi Ollikainen
Ammatillinen erityisopettaja Luovi
(Tuotantokoulu puhtaus- ja kiinteistöpalveluala)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
pasi.ollikainen@luovi.fi040 319 3482
Viinikankatu 53, 33100 Tampere
Hanna Hallankoski
YTO-aineiden erityisopettaja Luovi
(Tuotantokoulu)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
hanna.hallankoski@luovi.fi040 319 3872
Elli Korpela
YTO-aineiden erityisopettaja
(Tuotantokoulu)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
elli.korpela@luovi.fi
Ville Horila
Valmentaja (Tuotantokoulu kiinteistöpalveluala)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
ville.horila@siltavalmennus.fi045 636 4496
Viinikankatu 53, 33800 Tampere
Tomi Tiikkaja
Valmentaja (Tuotantokoulu rakennusala)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
tomi.tiikkaja@siltavalmennus.fi050 348 5963
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Jarno Ratinen
Valmentaja (Tuotantokoulu autoala, Autopaja)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
jarno.ratinen@siltavalmennus.fi040 557 7263
Turjankatu 1 C, 33100 Tampere
Jan Laine
Valmentaja (Tuotantokoulu autoala, Autopaja)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
jan.laine@siltavalmennus.fi044 062 4014
Turjankatu 1 C, 33100 Tampere
Heli Mäkelä
Valmentava keittiötyöntekijä
Vastuualueet:
Toimivapaalla
heli.makela@siltavalmennus.fi050 4311 782