Silta kartoittaa työnantajien näkemyksiä ja tarpeita osatyökykyisten henkilöiden työllistämisestä

31.5.2023

Tällä hetkellä on noin 65 000 osatyökykyistä, jotka eivät ole työelämässä, mutta haluavat työskennellä ja uskovat pystyvänsä siihen. Osatyökykyisten henkilöiden rekrytoituminen avoimille työmarkkinoille on edelleen vähäistä, vaikka työllisyysaste on hieman noussut ja rakennetyöttömyys on lievästi laskenut.

Osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen on merkityksellistä sekä heille itselleen että koko yhteiskunnalle. Työ tarjoaa heille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti työyhteisöön, kehittää ammatillisia taitojaan ja olla merkityksellinen osa yhteiskuntaa. Lisäksi heidän panoksensa työelämässä hyödyttää laajemmin koko yhteiskuntaa.

Työllistämisen tueksi on kehitetty erilaisia toimintamalleja, mutta nämä eivät ole aina tuttuja työnantajille. Silta tekee parhaillaan selvitystä osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tueksi kehitetyistä malleista työnantajien näkökulmasta. Tietoa tullaan keräämään monin erin tavoin, muun muassa työnantajia haastattelemalla ja järjestämällä sidosryhmille keskusteluja sekä työpajoja.

Hankkeen tuloksia levitetään erityisesti työnantajille suunnatulla viestintämateriaalilla sekä rahoittajille ja päättäjille suunnatuilla toimenpidesuosituksilla. Selvityshankkeen tuloksia hyödynnetään ESR-rahoituksen suuntaamisessa.

Hankkeen päämääränä on rakentaa siltoja työnantajien ja osatyökykyisten henkilöiden välille, jotta kaikkien oikeus tehdä työtä toteutuisi ja kaikkien potentiaali saadaan työmarkkinoiden käyttöön.

Hankkeen rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto ja Silta-Valmennusyhdistys.

Hankkeen nimi: Selvityshanke osatyökykyisten ja muiden muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien rekrytointien helpottamiseksi

Hankkeen kesto: 1.5.2023 - 30.11.2023

Yhteystiedot

Paula Alanen
Tutkimuspäällikkö
Vastuualueet:
paula.alanen@siltavalmennus.fi040 585 0663

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.