Silta-Valmennusyhdistys mukana Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskuksessa

27.4.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kolme miljoonaa euroa valtionavustusta yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen käynnistämiseen.

Osaamiskeskuksen tehtävänä on tarjota neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai käynnistäville yrityksille ja yhteisöille – yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta. Tavoitteena on rakentaa jatkuvasti kehittyvä asiantuntijapalveluiden verkosto vahvistamaan toimintaedellytyksiä ja lisäämään osatyökykyisten työllistämistä valtakunnallisesti.

Yhteiskunnallinen yritys perustetaan halusta tuoda ratkaisu johonkin yhteiskunnalliseen ongelmaan ja tuottaa ns. yhteistä hyvää. Toiminta on kannattavaa, mutta siinä ei ensisijaisesti tavoitella voittoa omistajilleen, vaan suurin osa liikevoitosta ohjataan yhden tai useamman yhteiskunnallisen tavoitteen toteuttamiseen. Tavoitteet on kirjattu yhteisön yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin. Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamuoto voi olla mikä tahansa: esimerkiksi yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. Silta-Valmennusyhdistys on yhdistysmuotoinen yhteiskunnallinen yritys.

Osaamiskeskus toteutetaan yhteishankkeena, jota koordinoi Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry. Silta-Valmennusyhdistys ry:n kanssa mukana on Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuntoutussäätiö sr, Osuustoimintakeskus Pellervo Oy sekä Vates-säätiö sr. Käynnistämishanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Silta-Valmennusyhdistyksen päävastuualueena ovat osatyökykyisten työllistymiseen liittyvät toimet.

”Osaamiskeskus vie omalta osaltaan eteenpäin Silta-Valmennusyhdistyksen tavoitetta edistää eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden polkuja kohti koulutusta ja työtä. Olennaista on, että yhteiskunnassa tunnistetaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden ominaispiirteet ja mahdollistetaan niille tuloksellinen toiminta. Yhteiskunnallisten yritysten voimaa esimerkiksi sosiaalisten innovaatioiden kehittäjänä ei ole vielä Suomessa juurikaan tunnistettu”, toteaa toimitusjohtaja Kimmo Kumlander Silta-Valmennusyhdistyksestä.

Neuvonta ja ohjauspalvelujen sekä asiantuntija-avun lisäksi osaamiskeskus edistää vaikuttavuusperusteisten liiketoimintamallien käyttöönottoa, sosiaalisia innovaatioita, tutkimusta, tiedonkeruuta ja koulutusta eri aihealueista. Ydintehtäviin kuuluu olennaisena osana myös hautomo- ja kiihdyttämötoiminta.

Lisätietoja: 


Toimitusjohtaja Kimmo Kumlander · p. 0505299675 · kimmo.kumlander@siltavalmennus.fi

TEM tiedote: https://tem.fi/-/yhteiskunnallisten-yritysten-osaamiskeskus-aloittaa-toimintansa

Yhteystiedot

Kimmo Kumlander
Toimitus- ja arvojohtaja
Vastuualueet:
kimmo.kumlander@siltavalmennus.fi050 529 9675
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Eeva Salmi
Johtaja
Yhteyshenkilö (Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskus)
Vastuualueet:
eeva.salmi@siltavalmennus.fi044 236 9662

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.