TRUST-hanke - Yhteistyökumppanuus nuorisoalalla

16.6.2023

Silta-Valmennusyhdistys toimii TRUST-hankkeen koordinaattorina ja hanke toteutetaan kuuden muun eurooppalaisen kumppanin kanssa.

Kumppanit ovat:

● Addictless Association Suceava Romaniasta,

● Freedom Gate Greece Kreikasta,

● Meet Lab Italiasta,

● University of Ioannina Kreikasta,

● United Professional for Sustainable Development Association Bulgariasta sekä

● ŽISPB Liettuasta.

TRUST-hankkeen toteutus alkoi tammikuussa 2023 ja sen kesto on 24 kuukautta.

TRUST-hankkeen päätavoitteena on parantaa nuorisotyön laatua lisäämällä osallistuvien organisaatioiden tarjoamia palveluja kohderyhmilleen, joihin kuuluvat syrjäytyneet nuoret, joilla on monimutkainen traumatausta (n. 13-29-vuotiaat).

Tavoitteen odotetaan saavutettavan valmiuden kehittämisellä, joka sisältää yhteisen innovatiivisen traumasensitiivisen työskentelymallin kehittämisen monimutkaisista traumoista kärsivien syrjäytyneiden nuorten hyväksi ja joka voidaan toteuttaa kansainvälisesti ja erilaisissa puitteissa.

TRUST-hanke perustuu Silta-Valmennusyhdistyksen SÄRÖ-hankkeeseen (Särkyneestä eheäksi) jonka on pilotoitu Suomessa hyvin tuloksin.

Hankkeen välittömiä edunsaajia ovat ammattilaiset, jotka työskentelevät lähinnä rikosseuraamusalalla, nuoriso- tai lastensuojelutyössä tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa sekä julkisella että kolmannella sektorilla syrjäytyneiden nuorten kanssa.

Hankkeen välilliset edunsaajat (loppukäyttäjät) koostuvat nuorista syrjäytyneistä henkilöistä, joilla on monimutkainen traumatausta. Tällaiset nuoret ovat yleensä perheväkivallan, pahoinpitelyn tai huoltajiensalaiminlyönnin uhreja ja heillä voi olla rikollis- ja/tai päihdetaustaa.

Kehitetty työmalli kootaan digitaaliseksi työkaluksi ja sitä voi hyödyntää suuri joukko syrjäytyneidennuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia.

Koulutustoiminnat ovat Erasmus+-hankeissa keskeisessä roolissa ja TRUST-hankkeessa ne keskittyvät osallistuvien kumppanien ja heidän ammattilaistensa valmiuksien kehittämiseen ja ovat siten tämänkin hankkeen tärkein osa.

Ohjaajakoulutus koostuu kolmesta eri moduulista:

●     Teoriakoulutus - etäopetus verkossa

●     Menetelmäkoulutus - käytännön harjoittelu kasvokkain

●     Loppuseminaari - etäopetus verkossa

Yhteyshenkilö:

Tina Törrönen

Koordinaattori

tina.torronen@siltavalmennus.fi

040 861 8878

Yhteystiedot

No items found.

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.