Valmennuksesta tukea lukio-opiskelijoiden jaksamiseen

27.4.2023
Lukiopajan ohjaaja Heidi Meriläinen Hatanpään Lukiopajalla.

Lukiopaja LUPA on Hatanpäällä sijaitseva työpajamainen oppimisympäristö Tampereen kaupungin lukioissa opiskeleville nuorille. Paja on perustettu ESR-hankkeena vuoden 2022 alussa, Silta-Valmennusyhdistyksen ja Tampereen kaupungin kehittämisyhteistyönä. Lukiolaisbarometrin 2022 tulokset paljastivat nuorten kasvaneen pahoinvoinnin korona-aikana sekä uudenlaisen tuen tarpeen lukio-opintoihin ja jatko-ohjaukseen liittyen. Lukiopajalla käydään henkilökohtaisen suunnitelman mukaan ja hankkeeseen voi ohjautua kaikissa opintojen vaiheissa. Opiskelijoiden kanssa työskentelee kokopäiväisesti valmentaja ja erityisopettaja, sekä kerran viikossa pajalla käyvä opinto-ohjaaja. Lukiopajalle ohjaudutaan hankkeessa työskentelevän opinto-ohjaajan kautta, esimerkiksi ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan lähettämänä. Nuoret säilyvät oman koulunsa opiskelijoina ja tavoitteena onkin paluu omalle lukiolle, valmistuminen tai jatko-ohjaus muualle toimintakyvyn ja elämänhallinnan parantumisen myötä.

Heidi Meriläinen työskentelee Lukiopajan valmentajana ja kehittää ja toteuttaa hankkeen ohjauksellista toimintaa. Meriläinen kertoo, että pajalle ohjautuvat nuoret ovat pääsääntöisesti hyvin menestyneitä opiskelijoita, joilla koulunkäyntiin liittyvät haasteet ovat ennen kaikkea jaksamisessa ja mielenterveyspulmissa. Monille pajan nuorista koulumenestys ja opiskelijaidentiteetti ovatkin merkityksellisiä, vaikka jaksaminen olisi vähissä. Kun uupumus ottaa vallan nuoren elämässä, on tärkeää lähteä purkamaan vyyhtiä oikeasta päästä. Hyvinvoinnin kohentuminen kannattelee nuorta myös opinnoissa.

Pajan opiskelijoilla ei tyypillisesti ole oppimisvaikeuksia vaan yksinäisyyden kokemuksia ja eriasteisia sosiaalisten tilanteiden pelkoja, jotka haittaavat koulunkäyntiä ja muuta elämää.

Hankkeessa kehitetään uudenlaista moniammatillista toimintamallia, jossa on koulun perinteisten tukimuotojen ohessa työpajamaailmasta tuttu kuntoutuksellinen ohjaus. Mallissa kaiken perustana on opiskelijan hyvinvointi, joka kannattelee nuorta myös opinnoissa. Parantunut itsetuntemus auttaa omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamisessa ja käsittelyssä sekä tulevaisuuden suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Kuntoutuksellisen lähestymistavan myötä tavoitteet laajenevat opintojen suorittamisesta kokonaisvaltaisempaan elämänhallintaan.

Lukiopajalta opiskelija saa henkilökohtaista valmennusta, tukea ja pienryhmämuotoista ohjausta, kun koulunkäynti muuttuu vaikeaksi terveydellisten tai sosiaalisten syiden vuoksi. Pajan opiskelijoilla ei tyypillisesti ole oppimisvaikeuksia vaan yksinäisyyden kokemuksia ja eriasteisia sosiaalisten tilanteiden pelkoja, jotka haittaavat koulunkäyntiä ja muuta elämää.

Hankkeessa on kehitetty ohjauksen vuosikello, joka mukailee lukion opetussuunnitelman laaja-alaisia tavoitteita. Vuosikellon viikkoteemat on suunniteltu kohderyhmän tarpeet huomioiden. Näitä teemoja ovat esimerkiksi voimavarat, vahvuudet, tunnetaidot, tavoitteet ja unelmat. Viikkoteemojen käsittelyn lisäksi pajalla esimerkiksi katsotaan dokumentteja, pelaillaan sekä käytetään erilaisia toiminnallisia ja luovia menetelmiä hyvinvoinnin tueksi. Toimintakykyä ja hyvinvointia tuetaan myös jalkautumalla erilaisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi museoihin. Valmennuksessa tehtävien harjoitteiden avulla nuoret saavat lisää välineitä muun muassa itsetuntemukseen sekä omien tunteiden ja tarpeiden käsittelyyn liittyen. Valmennuksessa suunnataan myös tulevaisuuteen ja omien tavoitteiden asettamiseen.

Yhdessä tekeminen on pajan tärkeitä teemoja. Turvallisessa vertaisryhmässä yhteiseen tekemiseen ja keskusteluihin osallistuminen auttaa nuorta sosiaalisessa vahvistumisessa. Nämä ovat heille avuksi tulevaisuudessa yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä toimimisena. Lukiokoulutuksen tarjoaman yleissivistävän tiedon lisäksi Lukiopajalla harjoitellaan myös elämän tärkeitä taitoja.

Yhteystiedot

No items found.

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.