Vatesin Tulisielu-tunnustus Kimmo Kumlanderille!

27.4.2023
Kuva: Tiina Jäppinen
Vates-säätiön vuosittaisen Tulisielu-tunnustuksen sai tänään Kimmo Kumlander. Kumlander on vuosikymmeniä tehnyt työtä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ryhmien tukemiseksi.

Tulisielu-tunnustuksen myönsi Vates-säätiön hallitus, ja kunniakirjan luovuttivat Vatesin toimitusjohtaja Jaana Pakarinen sekä hallituksen puheenjohtaja, MTKL:n toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka ja valtuuskunnan puheenjohtaja, Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen.

Tänä vuonna tunnustus päätettiin antaa välityömarkkinatoimijalle, joka on edistänyt uusien työllistymisratkaisujen syntymistä tai luonut uusia työpaikkoja.

Silta-Valmennusyhdistyksen ja Valo-Valmennusyhdistyksen toimitusjohtaja Kimmo Kumlander on tuonut esiin heikossa työmarkkina-asemassa olevien kykyjä ja valmiuksia työhön ja korostanut sitä, että jokaisen on saatava mahdollisuus käyttää kykyjään työmarkkinoilla.

- Mielestäni mielekäs työ ja mahdollisuus elättää itsensä työllä ovat ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksiä. Kaikilla tulee olla yhdenvertaisesti oikeus työhön. Yhteiskunnan pitää tarjota osallisuuden mahdollisuuksia myös työelämässä aliedustetuille ryhmille, joiden työllistyminen on muita vaikeampaa, Kumlander sanoo
- Yksin ei meistä kukaan onnistu, vaan onnistumme yhdessä. Jokaisessa rekrytoinnissa voisi miettiä, mitä voisimme saada aikaan yhdessä ja mitä lisäarvoa tuottaa toisillemme.
- Kimmo on toiminnallaan saanut organisaationsa nopeaan kasvuun ja innovoinut erilaisia toimintoja ja toimintamalleja hankkeiden avulla, myös kansainvälisten hankkeiden. Hän rakentaa tiivistä yhteistyötä työnantajiin ja panostaa laajasti verkostojen rakentamiseen, Olavi Sydänmaanlakka kertoo valintaperusteista.

Kumlander haluaa vaikuttaa vahvasti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten vapautuvien vankien, tukemiseen. Opettajanakin toiminut Kumlander pystyy nivomaan toiminnassaan luontevasti yhteen koulutus- ja työllisyyskentän tutkimus- ja kehittämistyötä. Yhteistyö työnantajien kanssa on myös tärkeä osa hänen työtään.

Kumlander toimii työnsä ohella toimialan Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry:ssä ja Pirkanmaan alueen hyvinvointialan yhteisjärjestön hallituksen puheenjohtajana.

Vates-säätiö valitsi ehdokkaiksi kolme henkilöä, joista Tulisielun saaja valittiin kaikille avoimella äänestyksellä. Ääniä tuli yhteensä reilut 300.

Vates-säätiö aloitti vuonna 2014 Tulisielu-kunniakirjasarjan. Tulisielu annetaan henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävästi toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen tuottaen uusia innovatiivisia toimintamalleja tai läpimurtoja.

Yhteystiedot

No items found.

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.