Yhteiskunnallisten yritysten osaamista vahvistetaan kansainvälisesti

27.4.2023

Yhteiskunnallisten yritysten osaamista vahvistetaan kansainvälisesti

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat toiminnallaan yhteiskunnallisia ongelmia, kuten työllisyyteen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyviä haasteita. Kehittämällä yritysten osaamista, voidaan saada aikaan laajempaa vaikuttavuutta. Osaamista kehitetään nyt yhteisvoimin alalla toimivien organisaatioiden kesken.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat merkittävä osa Euroopan taloutta ja niiden merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Vuonna 2020 ala työllisti yli 13,6 miljoonaa työntekijää EU:ssa ja määrä on kasvussa. Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen, ja voivat olla taustaltaan esimerkiksi yhdistyksiä, säätiöitä, osuuskuntia tai osakeyhtiöitä.

Yhteiskunnallisista yrityksistä tehdyn eurooppalaisen selvityksen mukaan yrityksissä tulisi vahvistaa muun muassa johtamis-, talous- ja digiosaamista. Yhteiskunnallisen yrityksen menestys riippuu merkittävästi yrittäjien valmiuksista ja osaamisesta.

Uusia innovatiivisia opetussisältöjä

Open Business for Community Development (OBCD) –hankkeessa rakennetaan verkostomainen osaamiskokonaisuus, johon kootaan mukaan korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja yhteiskunnallisia yrityksiä. Tavoitteena on kehittää yhdessä innovatiivisia opetussisältöjä ja työkaluja, sekä edistää yhteisö- ja jakamistalouden toimintatapaa yhteiskunnallisissa yrityksissä. Hankkeessa rakennetaan opetussuunnitelma korkea- ja ammatilliseen koulutukseen sekä pilotoidaan sitä kansainvälisesti. Pitkällä tähtäimellä projektin tavoitteena on lisätä sosiaalisia innovaatiota ja kiinnostusta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen.

Silta-Valmennusyhdistys toimii hankkeen toteutuksessa suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten äänenä. Muut toteuttajat Suomessa ovat Helsinki Business College ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Patraksen yliopisto Kreikasta.

Suomessa yhteiskunnallista yrittäjyyttä edistetään nyt monin tavoin. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus on keskeisessä asemassa, ja OBCD-hanke tuo hyvän lisän erityisesti osaamisen kehittämiseen.

OBCD-hanketta voi seurata seuraavissa kanavissa:

OBCDproject.eu (suomeksi)

Tilaa OBCD:n uutiskirje

LinkedIn: OBCD

Twitter: OBCD

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus: yyo.fi/

Lisätietoja:

Yhteyshenkilö: Eeva Salmi, Silta-Valmennusyhdistys ry

Yhteystiedot

Eeva Salmi
Johtaja
Yhteyshenkilö (Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskus)
Vastuualueet:
eeva.salmi@siltavalmennus.fi044 236 9662

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.