Kouluttaja

Haku päättyy sopivan henkilön löydyttyä
Haku päättyy
21.2.2023

Silta-KOTO-kotoutumiskoulutus hakee suomen kielen kouluttajaa Ikaalisiin maaliskuun lopusta alkaen. Kouluttaja opettaa suomen kieltä sekä yhteiskunta- ja työelämätaitoja maahanmuuttajille opetussuunnitelman mukaisesti. Valtaosan Ikaalisiin ohjautuvista opiskelijoista odotetaan olevan tilapäisen suojelun päätöksen saaneita Ukrainasta saapuneita henkilöitä.

Kouluttajana työskentelet tuetun kotoutumisen polun moduulikoulutuksessa, joka on tavoitteellinen, kohti työelämää suuntaava palvelu. Silta-Koto-koulutus toimii ryhmittymänä ja moniammatillisena tiiminä, jonka muodostavat Silta-Valmennusyhdistys ry, Entry Education Oy, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut, ja Hyria Business Institute Oy. Muu tiimi työskentelee tällä hetkellä Tampereella, mutta tarve muillakin lähialueilla voi vuoden edetessä vielä kasvaa. Vaikka tiimi on etänä, se on tukena ja mukana arjessasi.

Ikaalisissa tapahtuva tuetun kotoutumisen polun koulutus koostuu suomen kielen ja yhteiskunnallisten aineiden opetuksesta, ohjauksesta, sekä kieliharjoittelusta. Luokkahuoneopiskelun rinnalla kielen opetuksessa käytetään toiminnallisuutta ja kokemuksellista pedagogiikkaa. Kouluttamisen lisäksi tehtäviin kuuluvat myös mm. koulutuksen valmistelutehtävät, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä koulutuksen raportointi.

Kotoutumiskoulutuksen kouluttajalta edellytämme:

- ylempää korkeakoulututkintoa

- perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä TAI suomi toisena kielenä (s2) -opettajan opinnot

- pedagogista pätevyyttä (pedagogiset opinnot 60 op oltava suoritettuina)

- hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja

- kykyä ohjata asiakkaita yksilöllisissä jatkosuunnitelmissa

- sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin

- aitoa halua työskennellä kohderyhmän parissa

- aloitekykyisyyttä ja kehittävää työotetta

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote. Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi otsikoksi Kouluttaja Ikaalisiin, Silta-Koto. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana ja paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Haku päättyy 21.2.2023, työ alkaa sopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä antaa sähköpostitse Silta-Koton esihenkilö Taija Tuominen, taija.tuominen@siltavalmennus.fi

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mm. yhdistyksen työpajoilla, tuotantokoulussa ja työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.

Tehtävässä vaaditaan rikostaustaote, joka perustuu Lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

Lisätietoja:

Taija Tuominen
Vastaava valmentaja
Projektipäällikkö
Vastuualueet:
Silta-Koto, Lukiopaja LUPA
taija.tuominen@siltavalmennus.fi050 524 3427
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.