Nuorten arki haltuun

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.7.2018–31.12.2019

Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö ja Silta-Valmennusyhdistys toteuttavat yhden kuudesta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamasta Arki haltuun -hankkeesta ajalla 1.7.2018 – 31.12.2019.

Hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan vaikuttavia moniammatillisia yhteistyötapoja, joilla nuorten tarpeisiin voidaan vastata kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Pyrkimyksenä on, ettei yksikään nuori jäisi ilman tarvitsemaansa tukea. Taustalla ovat nuorten omat toiveet saada vahvistusta oman arjen hallintaan sekä psykososiaalista tukea nykyistä enemmän paitsi nuorelle itselleen myös koko perheelle.

Muita hankkeiden toteuttajia ovat Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö (Turku), Satakunnan yhteisöt ry, Oulun kaupunki, Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry sekä Varkauden kaupunki. Hankkeet liittyvät hallituksen ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan” -kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää.

Tampereella ”Nuorten arki haltuun” -hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin sosiaalityön ja Silta-Valmennusyhdistys ry:n kanssa. Kohderyhmänä ovat 18 – 25 -vuotiaat tulottomat nuoret sekä erityisesti ne nuoret, jotka eivät ole sosiaali- ja työllisyyspalvelujen piirissä. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat tulottomat alle 25-vuotiaat nuoret. Tampereella ollaan huolestuneita tulottomien alle 25-vuotiaiden nuorten määrästä ja niiden alle 25-vuotiaiden määrästä, joiden toimeentulotuen perusosaa on alennettu. Erityistä huolta herättävät kohderyhmän nuorten tavoittamiseen kytkeytyvät haasteet. Asuinalueilla tehtävä työ ja nuorten omassa ympäristössä tapahtuva ohjaus ja neuvonta tukevat palvelujen ulkopuolella olevien ja toimeentulotuella elävien tai muuten tulottomien nuorten arkea. Tavoitteena on hankkeen aikana työskennenllä n. 500 kohderyhmään kuuluvan nuoren kanssa.

Yhteistyötä tehdään mm. Ohjaamon, Kelan, terveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, työllisyyspalvelujen, erilaisten järjestöjen ja muiden hankkeiden kanssa. Kehitystyössä kuullaan tamperelaisia nuoria ja nuorisotyön ammattilaisia.

”100 nuorta kehittäjää: Nuorten terveiset psykososiaalisen tuen palvelupakettiin”

No items found.

Yhteystiedot

Ei nimettyjä yhteyshenkilöitä.