Digidesi - Desistanssia digitaalisesti

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.9.2021–31.8.2023

Rikostaustaisille hyppy korona-aikaan ja digiaikaan on ollut poikkeuksellisen haastavaa. Lähipalveluita on jouduttu sulkemaan ja jäljelle jääneitäkin tuottamaan poikkeusmenettelyin. Samanaikaisesti pitkiä vapausrangaistuksia suorittaneet ovat eläneet jopa vuosia ilman nykyaikaisia digiratkaisuja ja ilman kokemusta yhteiskunnan digitalisoituneista palveluista.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikoksilla oireilevien ja vankilasta vapautuvien henkilöiden osallisuutta ja desistanssiprosessia nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Hankkeessa tuetaan kohderyhmän kiinnittymistä tarvitsemiinsa palveluihin, jotka ovat yhä useammin etänä ja digitaalisessa muodossa.

Digidesi-hankkeessa hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä, sekä eri hankkeista saatua tietoa ja verkostotyötä. Hankkeessa kehitetään palveluita ja prosesseja asiakaslähtöisemmiksi, vahvistetaan kohderyhmän desistanssiprosessia ja luodaan desistanssin tueksi digitaalinen kuntoutusympäristö sekä kehitetään kohderyhmän parissa työskentelevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden digitaalista osaamista

Hankkeen aikana saatu tieto ja osaaminen kootaan oppaaksi ja koulutuskokonaisuudeksi.

Digidesi-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, joka toteutetaan 1.9.2021–31.8.2023. Hanke toteutetaan yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

No items found.

Yhteystiedot

Kirsi Riihijärvi
Projektipäällikkö (DigiDesi)
Digikehittäjä (DigiSilta)
Vastuualueet:
kirsi.riihijarvi@siltavalmennus.fi040 627 9919
Mimmi Ikkala
Projektikoordinaattori (DigiDesi)
Ohjaaja (Viruaalisesti Vierellä)
Vastaava ohjaaja (Jeesi)
Vastuualueet:
mimmi.ikkala@siltavalmennus.fi040 623 8247
Jarkko Keronen
Kuntoutuksen asiantuntija (DigiDesi)
Vastuualueet:
jarkko.keronen@siltavalmennus.fi040 703 7378
Hanna Saari
Digikehittäjä (DigiDesi)
Projektikoordinaattori (DigiSilta)
Vastuualueet:
hanna.saari@siltavalmennus.fi040 587 6799