Digidesi - Desistanssia digitaalisesti

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.9.2021–31.12.2023

Digidesi - desistanssia digitaalisesti

Yhteiskunta on digitalisoitunut. Rikostaustaisten yhteiskuntaan kiinnittyminen ja rikollisuudesta irrottautuminen (desistanssi) vaatii digiosaamista. Erityisesti pitkiä vankeusrangaistuksia suorittaneille nykyaikaiset digiratkaisut ja sähköiset palvelut ovat vieraita.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikoksilla oireilevien ja vankilasta vapautuvien henkilöiden osallisuutta ja desistanssia. Hankkeessa tuetaan kohderyhmän kiinnittymistä tarvitsemiinsa palveluihin ja tuetaan kuntoutumista digitaalisilla välineillä. Työskentelyssä hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä, eri hankkeista saatua tietoa sekä verkostoyhteistyötä. Kehittämistyössä käytetään lähestymistapana voimavarakeskeistä mielekkään elämän mallia (GLM: Good Lives Model), jossa painotetaan asiakkaan henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita, kykyjä sekä pyrkimyksiä. Keskeistä työskentelyssä on tavoitteiden konkretisointi ja uudenlaisten, hyväksyttävien keinojen löytäminen merkitykselliseksi koetun elämän saavuttamiseksi.

Digidesi-hankkeessa

  • Kehitetään erityisesti vapautumisvaiheen palveluita ja prosesseja asiakaslähtöisemmiksi
  • Vahvistetaan kohderyhmän, ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden digitaitoja
  • Luodaan rikoksista irtautumisen tueksi digitaalinen kuntoutusympäristö
  • Hankkeen aikana saatu tieto ja osaaminen kootaan oppaaksi ja koulutuskokonaisuudeksi

Digidesi-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, joka toteutetaan 1.9.2021–31.12.2023. Hanke toteutetaan yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Tervetuloa siis Digidesi-hankkeen loppuwebinaariin

ke 8.11.2023 klo 12.15-15.30 Teamsiin!

Päätösseminaarissa kuullaan hankkeen löydöksistä ja tuotoksista, sekä puhetta asiantuntijoilta sekä kokemusasiantuntijoilta desistanssista, osallisuudesta ja digitaalisesta kuntoutuksesta.

Ilmoittautuminen tapahtumaan täältä: Linkki Forms-ilmoittautumiseen.

Laitamme osallistumislinkin tulemaan tapahtumaviikon maanantaina 6.11.2023.

Loppuwebinaarin aikataulu

12 Linjojen avaus

12.15 Alkusanat

12.30 Digiosallisuus, Teemu Rantanen, Yliopettaja, Laurea AMK

13.00 Älykäs vankila – rikosseuraamusasiakkaiden digipalveluiden tulevaisuus, Pia Puolakka, Erityisasiantuntija, Rikosseuraamuslaitos

13.30 Digidesi-hanke - yhteiskehittämistä ja digiosallisuutta, Kirsi Riihijärvi, projektipäällikkö

13.50 Tauko

14.00 Digidesi-kuntoutusalustan ja Arkidigi-oppimisalustan esittely ja käyttäjäkokemukset,

Meri Menke, kuntoutuksen asiantuntija

Hanna Saari, digikehittäjä

Annamaija Korhonen, projektikoordinaattori

15.00 Hankearviointi ja tulokset, Minna Anthoni, asiantuntija

15.15 Vapaata keskustelua ja tilaisuus kysymyksille

15.25 Loppupuheenvuoro, Kirsi Riihijärvi

15.30 Tilaisuus päättyy

No items found.

Yhteystiedot

Kirsi Riihijärvi
Projektipäällikkö (Digidesi -hanke, Portti työelämään -hanke)
Vastuualueet:
Vastaava ohjaaja: Rikos- ja päihdetaustaisten työllistymiseen ja koulutukseen tähtäävät toiminnot
Toimivapaalla
kirsi.riihijarvi@siltavalmennus.fi040 627 9919
Hanna Saari
Digikehittäjä (DigiDesi)
Projektikoordinaattori (DigiSilta)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
hanna.saari@siltavalmennus.fi040 587 6799
Meri Menke
Valmentaja - etsivä nuorisotyöntekijä (ETTI)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
meri.menke@siltavalmennus.fi050 563 0849
Viinikankatu 53, 33800 Tampere