Digidesi - Desistanssia digitaalisesti

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.9.2021–31.8.2023

Digidesi - desistanssia digitaalisesti

Yhteiskunta on digitalisoitunut. Rikostaustaisten yhteiskuntaan kiinnittyminen ja rikollisuudesta irrottautuminen (desistanssi) vaatii digiosaamista. Erityisesti pitkiä vankeusrangaistuksia suorittaneille nykyaikaiset digiratkaisut ja sähköiset palvelut ovat vieraita.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikoksilla oireilevien ja vankilasta vapautuvien henkilöiden osallisuutta ja desistanssia. Hankkeessa tuetaan kohderyhmän kiinnittymistä tarvitsemiinsa palveluihin ja tuetaan kuntoutumista digitaalisilla välineillä. Työskentelyssä hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä, eri hankkeista saatua tietoa sekä verkostoyhteistyötä. Kehittämistyössä käytetään lähestymistapana voimavarakeskeistä mielekkään elämän mallia (GLM: Good Lives Model), jossa painotetaan asiakkaan henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita, kykyjä sekä pyrkimyksiä. Keskeistä työskentelyssä on tavoitteiden konkretisointi ja uudenlaisten, hyväksyttävien keinojen löytäminen merkitykselliseksi koetun elämän saavuttamiseksi.

Digidesi-hankkeessa

  • Kehitetään erityisesti vapautumisvaiheen palveluita ja prosesseja asiakaslähtöisemmiksi
  • Vahvistetaan kohderyhmän, ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden digitaitoja
  • Luodaan rikoksista irtautumisen tueksi digitaalinen kuntoutusympäristö
  • Hankkeen aikana saatu tieto ja osaaminen kootaan oppaaksi ja koulutuskokonaisuudeksi

Digidesi-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, joka toteutetaan 1.9.2021–31.8.2023. Hanke toteutetaan yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

No items found.

Yhteystiedot

Kirsi Riihijärvi
Projektipäällikkö (DigiDesi)
Digikehittäjä (DigiSilta)
Vastuualueet:
kirsi.riihijarvi@siltavalmennus.fi040 627 9919
Hanna Saari
Digikehittäjä (DigiDesi)
Projektikoordinaattori (DigiSilta)
Vastuualueet:
hanna.saari@siltavalmennus.fi040 587 6799
Meri Menke
Ohjaaja (Tampereen huumehoidon avopalvelu)
Vastuualueet:
meri.menke@siltavalmennus.fi040 703 7378
Åkerlundinkatu 6, 4. Kerros (sisäänkäynti Steelbodyn ovesta)