Digitaitoja maahanmuuttajille

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
15.2.–31.12.2023.

Silta-Valmennusyhdistys ry toteuttaa Digitaitoja maahanmuuttajille -hankkeen yhteistyössä Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n, Ahjolan kansalaisopiston ja Tampereen seudun työväenopiston kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden digitaalisia taitoja ja valmiuksia toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä esimerkiksi työnhaun, opiskelupaikan hakemisen tai muiden siirtymävaiheiden yhteydessä. Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen ja omien digitaitojen parantaminen ovat koulutusten keskiössä.

Suomessa suurin osa palveluista toimii sähköisesti, minkä vuoksi digitaitoja voidaan pitää kansalaistaitoina. Digitaitojen kehittyessä maahan muuttaneen mahdollisuudet parantaa omaa työllistymistilannettaan sekä pärjätä paremmin opiskelu- ja työelämässä lisääntyvät. Kielitaito kehittyy digitaitojen karttuessa, minkä lisäksi myös osallisuus vahvistuu ja riski syrjäytyä vähenee.

Kolme toteutusmuotoa

Silta-Valmennusyhdistys ry toteuttaa osana hanketta yksilö-ja pienryhmävalmennusta digitaitoihin Digikioskissa. Digikioski tarjoaa matalankynnyksen digiohjauspalvelua yksittäisille maahanmuuttajataustaisille henkilöille ja pienryhmille arkisin klo 9–15 osoitteessa Kolmionkatu 5 D 15.

Digikioskilla saa konkreettista opastusta valmentajalta palveluiden käyttöön mobiililaitteilla, tableteilla ja tietokoneilla. Valmentaja käyttää selkokieltä ja ohjaa osallistujia tekemään itse. Hän varmistaa rinnalla oppimisen, sillä valmennus on tavoitteellista ja henkilön omaa osaamista tukevaa sekä kehittämään pyrkivää. Apuvälineinä voidaan käyttää kuvia ja videoita. Digikioski sijaitsee Silta-Koto-valmennuksen tiloissa.

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry järjestää huhti-kesäkuussa sekä syksyllä 2023 kielipainotteisen digitaitokoulutuksen, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti korkeakoulutetut tai korkeakouluopintoja suorittaneet henkilöt, jotka kaipaavat digitaitojen lisäksi sujuvampaa kielitaitoa esimerkiksi työnhaun yhteydessä.

Osallistu koulutukseen

Ahjolan kansalaisopisto ja Tampereen seudun työväenopisto vastaavat hankkeessa maahan muuttaneille järjestettävistä Digitaidot siirtymävaiheissa -koulutuksista

Osallistu koulutukseen

Hankkeelle on myönnetty rahoitus Euroopan sosiaalirahastosta ajanjaksolle 15.2.–31.12.2023. Euroopan unionin rahoituksen ansiosta hankkeen aikana järjestettävät koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry

Ahjolan kansalaisopisto

Tampereen seudun työväenopisto

No items found.

Yhteystiedot

Virve Ekholm
Digikehittäjä (DigiSilta) Kehittäjä (Digitaitoja maahanmuuttajille)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
virve.ekholm@siltavalmennus.fi040 750 5025
Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Katja Pohjalainen
Valmentaja (Digitaitoja maahanmuuttajille)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
katja.pohjalainen@siltavalmennus.fi044 063 4012
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere