DIPPI - Digisti oppien

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.3.2023 – 31.10.2023

DIPPI – Digisti oppien -hankkeen tavoitteena on vahvistaa oppivelvollisuusikäisten ja juuri oppivelvollisuusiän ylittäneiden heikosti opintoihin kiinnittyvien nuorten opinnoissa ja työelämässä tarvitsemia digitaitoja sekä kehittää erilaisia digitaalisia osallistumismahdollisuuksia koulutuksessa pysymisen ja työllistymisen edellytyksen vahvistamiseksi. Hanke toteutetaan Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun yhteistyönä.

Hankkeen kohderyhmää ovat oppivelvollisuusikäiset tai juuri oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret, jotka kiinnittyvät koulutukseen heikosti ja joilla on puutteita opiskelun edellyttämissä digitaidoissa.

DIPPI-hankkeessa:

• Kiinnitetään erityistä huomiota nuorten tavoittamiseen ja tuetaan kohderyhmään kuuluvien nuorten kiinnittymistä hankkeen toimintaan.

• Kartoitetaan ja vahvistetaan kohderyhmään kuuluvien nuorten digitaitoja.

• Kehitetään materiaalia ja digiohjauksen muotoja tukemaan opinnoissa tarvittavien digitaitojen oppimista yhdessä kohderyhmään kuuluvien nuorten kanssa.

DIPPI – Digisti oppien on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama REACT-EU-hanke, joka rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

No items found.

Yhteystiedot

Tiina Sassali
Projektipäällikkö (DIPPI - Digisti oppien)
Kehittäjä (VESKU)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
tiina.sassali@siltavalmennus.fi040 617 5775
Jenna Lukkari
Valmentaja (DIPPI - Digisti oppien)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
jenna.lukkari@siltavalmennus.fi040 847 9594.
Viinikankatu 53, 33800 Tampere
Anne Erkinheimo-Kyllönen
Kehittämispäällikkö
Suunnittelija, Lukiopaja LUPA -hanke
Projektipäällikkö, (Komeetta)
Vastuualueet:
Kehittäjä (DIPPI - Digisti oppien)
Toimivapaalla
anne.erkinheimo-kyllonen@siltavalmennus.fi040 861 9882
Sumeliuksenkatu 13 A, 33100 Tampere