ERASMUS+ TRUST-HANKE

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.1.2023 - 31.12.2024

TRUST-hanke KA220-YOU -Yhteistyökumppanuus nuorisoalalla

Silta-Valmennusyhdistys toimii TRUST-hankkeen koordinaattorina ja hanke toteutetaan kuuden muun eurooppalaisen kumppanin kanssa.

Kumppanit ovat:

- Addictless Association Suceava Romaniasta,

- Freedom Gate Greece Kreikasta,

- Meet Lab Italiasta,

- University of Ioannina Kreikasta,

- United Professional for Sustainable Development Association Bulgariasta sekä

- ŽISPB Liettuasta.

TRUST-hankkeen toteutus alkoi tammikuussa 2023 ja sen kesto on 24 kuukautta.

TRUST-hankkeen päätavoitteena on parantaa nuorisotyön laatua lisäämällä osallistuvien organisaatioiden tarjoamia palveluja kohderyhmilleen, joihin kuuluvat syrjäytyneet nuoret, joilla on monimutkainen traumatausta (n. 13-29-vuotiaat).

Tavoitteen odotetaan saavutettavan valmiuden kehittämisellä, joka sisältää yhteisen innovatiivisen traumasensitiivisen työskentelymallin kehittämisen monimutkaisista traumoista kärsivien syrjäytyneiden nuorten hyväksi ja joka voidaan toteuttaa kansainvälisesti ja erilaisissa puitteissa.

TRUST-hanke perustuu Silta-Valmennusyhdistyksen SÄRÖ-hankkeeseen (Särkyneestä eheäksi) jonka on pilotoitu Suomessa hyvin tuloksin.

Hankkeen välittömiä edunsaajia ovat ammattilaiset, jotka työskentelevät lähinnä rikosseuraamusalalla, nuoriso- tai lastensuojelutyössä tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa sekä julkisella että kolmannella sektorilla syrjäytyneiden nuorten kanssa.

Hankkeen välilliset edunsaajat (loppukäyttäjät) koostuvat nuorista syrjäytyneistä henkilöistä, joilla on monimutkainen traumatausta. Tällaiset nuoret ovat yleensä perheväkivallan, pahoinpitelyn tai huoltajiensalaiminlyönnin uhreja ja heillä voi olla rikos- ja/tai päihdetaustaa.

Kehitetty työmalli kootaan digitaaliseksi työkaluksi ja sitä voi hyödyntää suuri joukko syrjäytyneidennuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia.

Koulutustoiminnat ovat Erasmus+-hankkeissa keskeisessä roolissa ja TRUST-hankkeessa ne keskittyvätosallistuvien kumppanien ja heidän ammattilaistensa valmiuksien kehittämiseen ja ovat siten tämänkin hankkeen tärkein osa.

Ohjaajakoulutus koostuu kolmesta eri moduulista:

- Teoriakoulutus - etäopetus verkossa

- Menetelmäkoulutus - käytännön harjoittelu kasvokkain

- Loppuseminaari - etäopetus verkossa

No items found.

Yhteystiedot

Maarit Suomela
Kuntoutusjohtaja
Projektipäällikkö (RIKSU)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
maarit.suomela@siltavalmennus.fi050 412 4302
Tina Törrönen
Koordinaattori (TRUST -hanke)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
tina.torronen@siltavalmennus.fi040 861 8878