Ilona - sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön -hanke

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.11.2018-31.10.2021.

Ilona-hankkeen tavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on erityisen haasteellista.

Hankkeessa arvioidaan erilaisten kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle.

Lisäksi hankkeessa testataan uudenlaisia menetelmiä kohti työllistymistä, keskittyen positiivisen rakennemuutoksen- ja työvoimapula-aloihin, erityisesti sosiaali-ja terveysalaan sekä kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä kansainvälisen kumppanin kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä on tarkoituksena vertailla ja pilotoida hyviä käytänteitä ja malleja vaikeasti työllistyvien kiinnittymisestä työmarkkinoille erityisesti keskittyen sosiaali - ja terveysalan ja vanhustyöhön.

Tavoitteena on luoda ehdotuksia kustannustehokkaista, valtakunnallisesti käyttöönotettavista toimintamalleista vaikeasti työllistyvien kiinnittymisestä työmarkkinoille.

Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat sosiaaliseen yritystoimintaan liittyvät, osatyökykyisten työllistämistä edistävät mallit muualla Euroopassa sekä parempien toimintaedellytysten luominen sosiaalisille yrityksille ja yrittäjyydelle.

Ilona - sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön on ESR-rahoitteinen hanke ajalle 1.10.2018-31.10.2021.

Hankkeen toteuttavat Silta-Valmennusyhdistys yhdessä Vates-säätiön, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen, Diakonia ammattikorkeakoulun ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Ilona-hanke on päättynyt 31.10.2021. Hankkeen keskeiset tulokset on julkaistu teoksessa Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa - Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen.

Teoksen voi ladata Diakonia-ammattikorkeakoulun sivuilta.

Painetun julkaisun voi tilata sähköpostitse: julkaisutilaukset@diak.fi. Julkaisu on maksullinen.

Hankkeen aikana julkistettiin myös Yhteiskunnallisten yritysten strategia (Työ- ja elinkeinoministeriö).

Työ hankkeen teemojen parissa jatkuu työministeriön yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskeskuksessa, ks. lisää yyo.fi.

No items found.

Yhteystiedot

Paula Vuorinen
Vastaava valmentaja
Työ- ja uravalmennuksen asiantuntija
Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke
Vastuualueet:
TEAK, Akse, NUOTTI-valmennus ja Silta-lounasravintolat
Toimivapaalla
paula.vuorinen@siltavalmennus.fi040 514 5579
Sumeliuksenkatu 13 A, 33100 Tampere