Kääntöpiiri

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
2017-2019

KÄÄNTÖPIIRI – lyhyiltä tuomioilta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien palvelut monialaisena yhteistyönä.

Silta-Valmennusyhdistys ry:ssä on 1.2.2017 aloittanut STEA:n rahoittama Kääntöpiiri –hanke 2017-2019. Hankkeen tehtävänä on yhden luukun periaattella toimivan järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä toteuttaman monialaisen  palveluohjaus- ja palvelumallin kehittäminen ja pilotointi Tampereella. Lisäksi Kriminaalihuollon tukisäätiö vastaa kehittämishankkeesta Helsingissä yhden työntekijän voimin.

Kehittämisestä ja soveltamisesta saadut kokemukset hankkeessa ovat pohjana mallin ja toimintatavan levittämiselle vaiheittain suurimpiin kaupunkeihin.

No items found.

Yhteystiedot

Ei nimettyjä yhteyshenkilöitä.