Mielihyvin duunissa -hanke

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.9.2023–31.3.2025

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa työnantajien, oppilaitosten ja työterveyshuollon osaamista nuorten työntekijöiden mielenterveyden ja työkyvyn tukemisessa erilaisin menetelmin. Työuran alussa tai sille siirtymässä oleville työikäisille nuorille hanke tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveyttä ja työelämätaitoja vahvistavaa tukea.

Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Valo-Valmennusyhdistys, Vaasan yliopisto ja Väestöliiton Hyvinvointi Oy.

Silta-Valmennusyhdistyksen päätehtävänä hankkeen koordinatiovastuun lisäksi on varmistaa nuorten osallisuus kaikissa toimenpiteissä sekä osallistua työpaikoille ja ammatillisiin oppilaitoksiin suunnattavien tukimuotojen kehittämiseen.

Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Haluatko kuulla lisää?

No items found.

Yhteystiedot

Mira Roine
Hanketyön johtaja
Vastuualueet:
Toimivapaalla
mira.roine@siltavalmennus.fi040 868 2127
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Tiina Sassali
Koordinaattori (Mielihyvin duunissa, OBCD)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
tiina.sassali@siltavalmennus.fi040 617 5775