OBCD (Open Business for Community Development)

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
2022-2025

OBCD (“Open Business for Community Development) (Erasmus+) -hankkeen tavoitteena on lisätä yhteiskunnallisissa yrityksissä toimivien osaamista ja edistää innovaatioiden syntyä.

Hankkeessa kartoitetaan yhteiskunnallisten yritysten toimijoiden osaamistarpeita, joiden pohjalta laaditaan opetussuunnitelma ammatilliseen- ja korkeakoulutukseen. Hankkeessa pilotoidaan koulutusta erityisesti yhteiskunnallisten yritysten johdossa ja hallinnossa työskenteleville. Hankkeessa syntyy paikallisia yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemejä, joissa toimijat voivat vaihtaa kokemuksia ja osaamista, verkostoitua ja saada tukea innovointiin, skaalautumiseen ja kansainvälistymiseen.

Hankkeessa on mukana viisi maata (Kreikka, Iso-Britannia, Italia, Espanja, Suomi), joista kaikista on mukana korkeakoulu, ammatillinen oppilaitos sekä yhteiskunnallinen yritys. Lisäksi mukana on Euclid, Hollannissa sijaitseva yhteisötalouden ja yhteiskunnallisten yritysten eurooppalainen verkosto. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2025 ja sen koordinaattorina toimii Patraksen yliopisto Kreikasta.

Yhteiskunnallinen yritys on yritys, jonka liiketoiminnan ensisijainen päämäärä on tehdä yhteiskunnallista hyvää. Yhteiskunnalliset yritykset ovat yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntijoita ja ratkaisijoita, ne ovat sitoutuneita kehittämään pitkäjänteisesti ympäröivää yhteiskuntaa ja asiakkaidensa hyvinvointia. Yhteiskunnallinen yritys ei ole rajattu mihinkään yhtiömuotoon, se voi olla osakeyhtiön lisäksi esimerkiksi osuuskunta tai liiketoimintaa harjoittava säätiö tai yhdistys.
No items found.

Yhteystiedot

Eeva Salmi
Johtaja
Yhteyshenkilö (Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskus)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
eeva.salmi@siltavalmennus.fi044 236 9662
Mira Roine
Hanketyön johtaja
Vastuualueet:
Toimivapaalla
mira.roine@siltavalmennus.fi040 868 2127
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Tiina Sassali
Koordinaattori (Mielihyvin duunissa, OBCD)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
tiina.sassali@siltavalmennus.fi040 617 5775