Portti työelämään -hanke

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.2.2023 - 31.12.2023

Portti työelämään-hankkeen tavoitteena on vaikeimmassa asemassa olevien henkilöiden työllistäminen ja työllistymisen tukeminen Pirkanmaalla. Hankkeen kohderyhmää ovat mm. rikostaustaiset työttömät työnhakijat sekä työvoiman ulkopuolella olevat maahan muuttaneet 3. maiden kansalaiset.

Kohderyhmä tarvitsee uudenlaisia tapoja päästäkseen hallitusti kiinni työelämään. Portti työelämään - hankkeessa kehitetään yksilöllisiä, tuettuja työelämäpolkuja, jossa vertaistuki nostetaan keskeiselle sijalle. Tuen myötä työnhakijoiden omat voimavarat, osaaminen ja työelämän vaatimukset kohtaavat oikea-aikaisesti.

Hankkeessa

  • Mahdollistetaan tuetun keikkatyön tekeminen
  • Valmennetaan yksilöllisesti ja ryhmässä
  • Luodaan työllistymisvalmiuksia tukeva vertaistukiryhmä
  • Rakennetaan yksilölliseen ohjaukseen perusta valmennusmalli, joka tähtää työllistymiseen ensi vaiheessa keikkatöihin ja mahdollisesti niiden jatkumona pitempiaikaisiin työsuhteisiin.
  • Kehitetään tiiviit yhteydet työllistämismahdollisuuksia tarjoaviin yrityksiin ja ohjata asiakkaita soveltuviin työtehtäviin

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

No items found.

Yhteystiedot

Kirsi Riihijärvi
Projektipäällikkö (Digidesi -hanke, Portti työelämään -hanke)
Vastuualueet:
Vastaava ohjaaja: Rikos- ja päihdetaustaisten työllistymiseen ja koulutukseen tähtäävät toiminnot
Toimivapaalla
kirsi.riihijarvi@siltavalmennus.fi040 627 9919
Pia Koponen
Valmentaja (Portti työelämään)
Vastuualueet:
Portti työelämään -hanke
Toimivapaalla
pia.koponen@siltavalmennus.fi040 839 8379