Rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus (RIKSU)

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.9.2020–30.6.2023

RIKSU-kehittämishankkeen tavoitteena on luoda rikostaustaisten naisten, naiseksi itsensä kokevien sekä muunsukupuolisten henkilöiden tarpeita vastaava kuntoutus, jossa huomioidaan naiserityisen työn erityispiirteet. Kuntoutuspolku tähtää rikoksista irtaantumiseen, päihdekuntoutumiseen sekä perhesuhteiden ja arjenhallintataitojen vahvistamiseen. Työskentely voidaan aloittaa vankilassa, jolloin huomiota kiinnitetään erityisesti vankilasta vapautumisen nivelvaiheeseen. Vapautumisen jälkeen kuntoutus toteutetaan asiakkaan rinnalla kulkien ja asiakkaan tarpeisiin vastaten. Kuntoutusta järjestetään yksilö- ja ryhmämuotoisena. Tarkoituksena on lopulta saattaa asiakas yhteiskunnan normaalipalveluidenpiiriin. Hankkeessa kehitetään myös virtuaalikuntoutusta yhdessä vankiloiden kanssa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Silta-Valmennusyhdistys ry:n, Valo-Valmennusyhdistys ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö mahdollistaa hankkeen arviointitiedon tuottamisen ja tulosten levittämisen laaja-alaisesti palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi. Valo-Valmennusyhdistys ry vastaa hankkeen kehittämisestä sekä pilotoinnista Turun seudulla ja Silta-Valmennusyhdistys ry Tampereella.

Löydät hankkeen materiaalit Digitarjottimen verkkosivuilta.

No items found.

Yhteystiedot

Maarit Suomela
Kehittämisjohtaja
Projektipäällikkö (RIKSU)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
maarit.suomela@siltavalmennus.fi050 412 4302