Roolipelaten kohti työelämää -hanke

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
01.01.2023-31.12.2023

Roolipelaten kohti työelämää -hanke tarjoaa nuorille uudenlaista matalan kynnyksen toimintaa, jossa yhdistetään innovatiivisella tavalla luovat menetelmät ja työllistymisen ja koulutuksen tavoitteet. Hankkeessa hyödynnetään roolipelejä ja siihen liittyvää toimintaa tavoitteellisesti osana sosiaalisen kuntoutumisen prosessia. Toiminnan kautta nuoret pääsevät hahmottamaan paremmin omia vahvuuksiaan ja tarkastelemaan toiminnallisesti omia kiinnostuksen kohteitaan työelämää ajatellen. Hankkeen keskeinen tavoite on paitsi konkretisoida nuorten omaa urapolkua myös edistää heidän sosiaalista vahvistumistaan ja korjata korona-ajan jälkeisiä vaurioita (esim. sosiaalisten tilanteiden pelko ja ahdistuksen lisääntyminen) matalan kynnyksen osallisuutta vahvistavan ryhmätoiminnan kautta.


Hankkeen tavoitteena on tavoittaa uudenlaisen, monipuolisen toiminnan kautta sellaisia nuoria jotka muuten eivät välttämättä kiinnittyisi toimintaan ja jatkopoluttaa heitä koulutukseen, työhön, työpajatoimintaan ja työkokeiluun. Toiminnan toteutuksessa keskeistä on tehdä näkyväksi sitä, miten roolipelaamisessa tarvittavia keskeisiä taitoja voi hyödyntää edelleen opiskelussa ja työelämässä. Hankkeen kautta nuoria tutustutetaan myös roolipelaamiseen harrastuksena ja vahvistetaan heidän kaverisuhteitaan ja -taitojaan saattamalla heitä toiminnan kautta osallisuuteen ja yhteen toistensa kanssa.


Pajatoiminta järjestetään Numa-starttipajan tiloissa osoitteessa Viinikankatu 53 torstaisin 2.2. alkaen klo 10-14. Numa-pajan tilat ovat päihteettömät ja niissä noudatetaan turvallisen tilan periaatetta. Toimintaan voi ilmoittautua mukaan halutessaan myös kesken toimintakauden ja nuori voi osallistua myös vain tiettyyn osioon ohjelmasta. Toimintaan osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta, tai edes ymmärrystä roolipeleistä. Pelkkä mielenkiinto riittää! Alla tarkempaa kuvausta hankkeen kevään aikataulusta ja ohjelman sisällöistä:


HAHMONRAKENNUKSESTA ANSIOLUETTELOON (2.2.-23.2.)

Tutustumista toisiimme sekä roolipeleihin ja rooleihin. Mitä merkitystä rooleilla on pelissä? Entä työelämässä tai vapaa-ajalla? Pajalaiset luovat itselleen pelihahmot ja CV:t. Hankkeen työntekijät auttavat pajalaisia kesätöiden ja opiskelupaikan etsinnässä. Ja valmistaudutaan tietysti tuleviin peleihin!


LEGENDOJA, LOHIKÄÄRMEITÄ & TYÖNHAKUA (2.3.-23.3.)

Pajalaiset pääsevät kokeilemaan hahmojaan tositoimissa! Tarjolla myös valmishahmoja niille, ketkä eivät ehtineet osallistua helmikuun toimintaan. Työskentelyä ryhmissä. Hankkeen työntekijät auttavat töidenhaussa sekä yhteishaussa.


MINÄ OMAN PELINI JOHTAJANA (6.4.-27.4.)

Pajalaiset pääsevät suunnittelemaan ryhmissä omia lyhytseikkailujaan ja peluuttamaan niitä toisilleen. Pohditaan taitoja ja kykyjä joita pelien järjestäminen vaatii. Tutkitaan omia vahvuuksia. Jatketaan pajalaisten tukemista töiden haun suhteen.


YHTEISÖLLISYYTTÄ LIVE-ROOLIPELATEN (4.5.-25.5.)

Tutustutaan live-roolipelaamiseen, eli larppaukseen! Oman larpin suunnittelu, järjestäminen ja toteutus.

SYKSYN 2023 AIKATAULU

HAHMONRAKENNUKSESTA ANSIOLUETTELOON (7.9.-28.9.)

Tutustumista toisiimme sekä roolipeleihin ja rooleihin. Mitä merkitystä rooleilla on pelissä? Entä työelämässä tai vapaa-ajalla? Pajalaiset luovat itselleen pelihahmot ja CV:t. Hankkeen työntekijät auttavat pajalaisia työ- ja opiskelupaikkojen etsinnässä. Ja valmistaudutaan tietysti tuleviin peleihin!

LEGENDOJA, LOHIKÄÄRMEITÄ & TYÖNHAKUA (5.10.-26.10.)

Pajalaiset pääsevät kokeilemaan hahmojaan tositoimissa! Tarjolla myös valmishahmoja niille, ketkä eivät ehtineet osallistua syyskuun toimintaan. Työskentelyä ryhmissä. Hankkeen työntekijät auttavat töiden haussa sekä tutustutaan kouluihin.

MINÄ OMAN PELINI JOHTAJANA (2.11.-23.11.)

Pajalaiset pääsevät suunnittelemaan ryhmissä omia lyhytseikkailujaan ja peluuttamaan niitä toisilleen. Pohditaan taitoja ja kykyjä joita pelien järjestäminen vaatii. Tutkitaan omia vahvuuksia. Jatketaan pajalaisten tukemista töiden haun suhteen.

YHTEISÖLLISYYTTÄ LIVE-ROOLIPELATEN (30.11.-14.12.)

Tutustutaan live-roolipelaamiseen, eli larppaukseen! Oman larpin suunnittelu, järjestäminen ja toteutus.


Lisätietoja hankkeesta löytää hankkeen instagram-sivulta (@roolipelatenkohtityoelamaa) tai olemalla yhteydessä Juskaan.

No items found.

Yhteystiedot

Juska Kuhanen
Starttivalmentaja (NUMA)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
juska.kuhanen@siltavalmennus.fi050 564 6691
Viinikankatu 53, 33800 Tampere