Selvityshanke osatyökykyisten ja muiden muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien rekrytointien helpottamiseksi

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.5.2023 - 30.11.2023

Sillan tavoitteena on tukea osatyökykyisiä ja muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä työllistymään. Tällä hetkellä on noin 65 000 osatyökykyistä ihmistä, jotka eivät ole työelämässä, mutta haluavat työskennellä ja uskovat pystyvänsä siihen. Osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen suhteessa muihin työttömiin on heikentynyt viime vuosina, vaikka työllisyysaste onkin noussut.

Hanke keskittyy rekrytointien helpottamiseen ja yhdenvertaisuuden parantamiseen työelämässä. Tavoitteena on koota toimivia ratkaisuja, jotka tukevat osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tämä edellyttää sekä työtä vailla olevien henkilöiden että työnantajien tukemista.

Selvityshankkeessa tarkastellaan aiempien hankkeiden tuloksia työnantajien näkökulmasta eri toimialoilla, kuvataan parhaat toimintamallit sekä suositellaan jatkotoimenpiteitä osatyökykyisten henkilöiden rekrytoinnin parantamiseksi. Selvityshankkeen tuloksia hyödynnetään ESR-rahoituksen suuntaamisessa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kuntoutussäätiön, työnantajien ja osatyökykyisten työllistämistä tukevien tahojen kanssa. Tuloksena syntyy selkeitä ja konkreettisia suosituksia sekä rekrytoinnin toimintamalleja työnantajille.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman valtakunnallinen teema Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä sekä Silta-Valmennusyhdistys.

Ohessa hankkeen tuloksena syntyneet materiaalit.

No items found.

Yhteystiedot

Paula Alanen
Tutkimuspäällikkö
Vastuualueet:
Toimivapaalla
paula.alanen@siltavalmennus.fi040 585 0663