Työkuntoa työpajoille

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.1.2020–31.5.2021

Työkuntoa työpajoille-hankkeessa tuetaan työpaja-asiakkaiden fyysistä toimintakykyä ja vahvistetaan työpajaorganisaatioiden liikuntaosaamista

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Työkuntoa työpajoille -hankkeen kohderyhmään kuuluvat niin työpajojen asiakkaat kuin valmentajatkin. Tavoitteena on edistää työpaja-asiakkaiden toimintakykyä ja liikunnallista elämäntapaa sekä parantaa työpajojen henkilöstön liikuntaneuvonnan osaamista. Lisäksi tavoitteena on kehittää työpajaympäristöön soveltuvia fyysisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä työkuntoa edistävä toimintamalli, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Hanketta koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry ja lisäksi toteutuksessa mukana ovat Valo-Valmennusyhdistys ry sekä Parik-säätiö.

No items found.

Yhteystiedot

Ei nimettyjä yhteyshenkilöitä.