Virtuaalisesti Vierellä

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.3.2020-31.12.2022

Virtuaalisesti vierellä on ESR-rahoitteinen hanke ajalle 1.3.2020-31.12.2022. Hankkeen toteuttavat Silta-Valmennusyhdistys ry sekä Ammattiopisto Luovi.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen matalan kynnyksen väylä kohti opintoja niille nuorille, jotka eivät pysty osallistumaan tuetustikaan opetukseen ryhmämuotoisessa koulutuksessa ja ovat vaarassa syrjäytyä yhä kauemmaksi nuorelle tyypillisestä toimintaympäristöstä.

Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan yhdessä nuorten kanssa virtuaalisia oppimis- ja ohjausympäristöjä sekä kasvokkain tapahtuvaa ryhmämuotoista toimintaa ja mallinnetaan työtapoja, joilla nuori voi osallistua koulutukseen, vaikka toimintakyky ei mahdollistaisi päivittäistä lähiopetusta.

Hankkeen tuloksena syntyy virtuaalinen kuntoutumista ja opiskelutaitoja systemaattisesti vahvistava oppimisympäristö, johon osallistuminen on mahdollista hyvin matalalla kynnyksellä. Oppimisympäristö tukee osallistujan opiskelukyvyn vahvistumista ja opintoihin siirtymistä ja kiinnittymistä yksilöllisesti. Hankkeen tuloksena Valma-koulutuksen sisältöjä on mahdollista suorittaa aikaan ja paikkaan sitomattomasti.

Hankkeessa tuotetut ohjaus- ja oppimismateriaalit

Hankkeessamme on koottu runsaasti vinkki- ja tehtävämateriaalia nuorten ohjaus- ja opetustyön tueksi. Materiaalin teemoja ovat digitaidot, arjenhallinta, taloustaidot, opiskelu- ja työelämävalmiudet, itsetuntemus, terveys ja hyvinvointi, harrastukset ja vapaa-aika sekä hygieniapassi. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja ne löytyvät Trello-alustalta alla olevista linkeistä:

No items found.

Yhteystiedot

Paula Vuorinen
Vastaava valmentaja
Työ- ja uravalmennuksen asiantuntija
Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke
Vastuualueet:
Kiinteistöpaja, Monitaitopaja, Puhdistuspaja, Puu-, rakennus- ja pintakäsittelypaja
Toimivapaalla
paula.vuorinen@siltavalmennus.fi040 514 5579
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Tiina Sassali
Projektipäällikkö (DIPPI - Digisti oppien)
Kehittäjä (VESKU)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
tiina.sassali@siltavalmennus.fi040 617 5775