Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen (SIO) valmistelu ja pilotointi

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
01.02.2023 - 31.12.2023

Hanke valmistelee ja pilotoi Suomen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toimintaa. Tavoitteena on lisätä tietoa sosiaalista innovaatioista, edistää niiden näkyvyyttä sekä toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Hankkeessa vahvistetaan Suomen sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä kokoamalla alueellisia verkostoja.

Hanke tekee yhteistyötä muiden EU:n sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusten kanssa.

Silta-Valmennusyhdistys on osatoteuttaja seitsemän toimijan yhteishankkeessa. Hankkeen päätoteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL).

Muut toteuttajatahot: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT-yliopisto, Suomen Kuntaliitto ja Suomen sosiaali ja terveys ry (Soste).

Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –ohjelma.

No items found.

Yhteystiedot

Paula Alanen
Tutkimuspäällikkö
Vastuualueet:
Toimivapaalla
paula.alanen@siltavalmennus.fi040 585 0663
Irina Mäki
Projektikoordinaattori
Vastuualueet:
Toimivapaalla
irina.maki@siltavalmennus.fi 050 471 1775