Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.1.2023–31.12.2027

ESR + rahoitteisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on koota yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen teemassa työskentelevät toimijat ja hankkeet verkostoiksi, jolloin tietoa, toimintaa ja tuloksia saadaan koottua ja koordinoitua.

Tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden alueellisesti toimivia ekosysteemejä, joihin yritysten lisäksi kuuluu muita yhteisötalouden toimijoita, oppilaitoksia, yhdistystoimijoita, rahoittajia ja viranomaisia. Tämä mahdollistaa vaikuttavien toimintamallien ja sosiaalisten innovaatioiden syntymisen ja levittämisen.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Uusien yhteiskunnallisten yritysten ja yrittäjyyden sekä siihen liittyvän liiketoimintaosaamisen lisääminen
  2. Yhteiskunnallisissa yrityksissä sekä yhteisötaloudessa syntyvien sosiaalisten innovaatioiden edistäminen
  3. Arviointi- ja vaikuttavuusosaamisen lisääminen
  4. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden osaamisen ja verkostoitumisen edistäminen
  5. Osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen lisääminen ja työllistyminen
  6. Kotimaisen ja kansainvälisen verkostoyhteistyön lisääminen ja kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti EU-tiedon välittäminen Suomeen
  7. Yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyvän tiedon koonti ja tuottaminen
  8. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden tunnettuuden lisääminen.

Hankkeen myötä syntyy uusia yhteiskunnallisia yrityksiä ja liiketoimintoja, yrittäjien liiketoimintaosaaminen lisääntyy ja syntyy uusia sosiaalisia innovaatioita jotka leviävät uusissa, myös kansainvälisissä verkostoissa. Lisäksi hanke tuottaa ensimmäisen suomalaisen käsikirjan sosiaalisten innovaatioiden kehittämisestä, suojaamisesta ja skaalaamisesta sekä rahoittamisesta. Hankkeen ansiosta yritysten, yritysneuvojien, yhteisötalouden toimijoiden ja muiden kohderyhmään kuuluvien osaaminen tulee lisääntymään ja EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelmalle on luotu kansallinen toteuttamissuunnitelma, joka myös jalkautetaan.

Hanke kerää ja jakaa tietoa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen hyvistä malleista. Niin ikään hanke synnyttää uutta kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Suomessa sekä luo systemaattisen tavan kerätä ja esittää tietoa laajasti hyödynnettäväksi. Tämän myötä tiedon hyödynnettävyys päätöksenteon ja kehittämisen tukena paranee. Yhteiskunnallisten yritysten osaamisen lisääntyessä ja hyvien toimintamallien levitessä osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen helpottuu ja työllisyys paranee. Hanke vastaakin osaltaan myös työllisyyden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen.

Koordinaatiohanke tekee tiivistä rakenteellista yhteistyötä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) kanssa, ja osaamiskeskuksen rahoituksen päättyessä jatkaa osaltaan sen työtä yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpanossa.

Hankkeen päätoteuttaja

Silta-Valmennusyhdistys

Muut toteuttajat

Valo-Valmennusyhdistys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Vates

Diakonia ammattikorkeakoulu

Pellervo

Live-säätiö

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo

Kuntoutussäätiö

No items found.

Yhteystiedot

Kimmo Kumlander
Toimitus- ja arvojohtaja
Vastuualueet:
Toimivapaalla
kimmo.kumlander@siltavalmennus.fi050 529 9675
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
Sami Wirkkula
Johtaja
Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen
Vastuualueet:
Toimivapaalla
sami.wirkkula@siltavalmennus.fi050 523 7315
Viinikankatu 53, 2. Krs 33800 Tampere
Marika Kokko
Hankekoordinaattori
Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen
Vastuualueet:
Toimivapaalla
marika.kokko@siltavalmennus.fi040 352 5860
Viinikankatu 53, 2. Krs 33800 Tampere
Merja Jaaksi
Viestintäkoordinaattori
Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen
Vastuualueet:
Toimivapaalla
merja.jaaksi@siltavalmennus.fi040 568 6128
Viinikankatu 53, 2. krs, 33800 Tampere
Anna Ojapelto-Multala
Kehittäjä
Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen
Vastuualueet:
Toimivapaalla
anna.ojapelto-multala@siltavalmennus.fi0404893077
Viinikankatu 53, 2. krs, 33800 Tampere
Elsa Pardonen
Verkostokoordinaattori (YYO)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
elsa.pardonen@siltavalmennus.fi040 350 2662
Liisa Eiramo
Kehittäjä (Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke)
Vastuualueet:
Auto- ja pienkonepaja, Graffapaja, IT-paja, Pelipaja, Viestintäpaja
Toimivapaalla
liisa.eiramo@siltavalmennus.fi045 636 1005
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere