Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.3.2022–31.3.2023

Yhteiskunnallisilla yrityksiä yhdistävät pyrkimykset sosiaalisen tai yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi, ja niillä onkin keskeinen rooli uusien sosiaalisten innovaatioiden synnyttäjinä. Tärkeitä kysymyksiä yhteiskunnallisten yritysten kannalta ovatkin: miten ja millaista hyvinvointia ne lisäävät, ja mitkä ovat sellaisia yhteiskunnallisia haasteita ja sosiaalisia innovaatiotarpeita, johon yhteiskunnallisilla yrityksillä hyvät edellytykset vastata?

Hankkeen tarkoituksena on synnyttää uutta tietopohjaa, joka vastaa näihin kysymyksiin ja tukee hallitusohjelman mukaista poliittista päätöksentekoa ja suunnittelua. Sosiaalisten ja yhteiskunnallisten innovaatioiden syntyminen ja niiden leviämisen tukeminen on erityisen tärkeää nyky-yhteiskuntamme nopeassa muutoksessa. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa tarvitaan ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia, jotka vaikuttavat ihmisten, yritysten ja yhteisöjen elämään ja hyvinvointiin.

Hankkeen tuloksena:

1. Luodaan ymmärrys suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisen innovaatiotoiminnan nykytilasta ja vaikuttavuudesta.

2. Kartoitetaan kehitystarpeita sekä tunnistetaan sellaisia toimia ja jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä, jotka kannustaisivat yhteiskunnallisia yrityksiä sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseen.

3. Luodaan suosituksia sosiaalisen innovaatiotoiminnan tuen ja rahoituksen kehittämiseksi yhteiskunnallisille yrityksille Suomen nykytila ja kansainväliset kokemuksen huomioiden.

Hankkeen päätoteuttaja on Demos Helsinki ja muut toteuttajat ovat Silta-Valmennusyhdistys, VTT, Diak ja Kuntoutussäätiö.

Hankkeen rahoittaa Valtioneuvosto.

No items found.

Yhteystiedot

Eeva Salmi
Johtaja
Yhteyshenkilö (Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskus)
Vastuualueet:
eeva.salmi@siltavalmennus.fi044 236 9662