Ehdotus työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten toimintamalliksi julkistettiin

…Diakonia-ammattikorkeakoulun Työelämä-julkaisusarjassa. Painettu versio ilmestyy lokakuussa. Artikkelikokoelmassa käydään lisäksi läpi mm. yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittymistä Suomessa sekä kansainvälisiä rakenteita ja verkostoja. Julkaisussa kerrotaan käytännössä pilotoiduista malleista (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ja Silta-Valmennusyhdistys/Tampereen seutu),…